Nieuws

Even voorstellen - de Lijsttrekker - GL Tiel

"Mijn naam is Armagan Önder, 27 jaar geboren en getogen in Tiel"

17 feb 2014 Tonnie Kikkert

Lees meer
Nieuws

Verkiezingsprogramma Groen Links Tiel 2014-2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS TIEL 2014-2018 ...

09 feb 2014 Tonnie Kikkert

Lees meer
Nieuws

Motie: Nuttig gebruik braakliggende terreinen

Tijdens de algemene beschouwingen van 6 november 2013 heeft GroenLinks een motie ingediend om braakliggende terreinen in de stad te gebruiken voor (moes)tuin...

19 nov 2013 Patrick Schoots

Lees meer
Nieuws

Algemene Beschouwingen GroenLinks Tiel 2013

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 6 november 2013 heeft GroenLinks Tiel onderstaande tekst ingebracht:

19 nov 2013 piet van wijk

Lees meer
Nieuws

Zienswijze GroenLinks Rivierenland op de Gelderse Omgevingsvisie

De Gelderse ontwerp omgevingsvisie is een zeer omvangrijk document geworden. De gezamenlijke afdelingen van GroenLinks in Rivierenland geven u in het kader...

03 jul 2013 piet van wijk

Lees meer
Nieuws

Vragen over de dossiers en het functioneren van wethouder Ruud Vermeulen

In de afgelopen periode is de Tielse gemeenteraad bij herhaling geconfronteerd met dossiers waarbij het optreden van wethouder Vermeulen twijfelachtig was....

16 mrt 2013 piet van wijk

Lees meer
Nieuws

Politiek Tiel: begin 2013

In januari hebben een groot aantal aantal onderwerpen op de politieke agenda gestaan. ...

23 feb 2013 piet van wijk

Lees meer
Nieuws

Compounds in Tiel? Doorgeslagen veiligheidsdenken!

Recent is op politiek terrein, in de commissie Ruimte, de aanzet voor de nieuwe woonvisie besproken. Welke ambitie en visie moet de gemeente Tiel hebben de...

06 jul 2012 piet van wijk

Lees meer
Nieuws

GroenLinks wil evaluatie zondagsopenstelling

GroenLinks Tiel heeft tijdens de behandeling van de Perspectievennota op woensdag 20 juni een motie ingediend om de supermarkt openstelling op zondag te...

22 jun 2012 piet van wijk

Lees meer
Nieuws

Woningbouw in Tiel tot 2020: kies voor kwaliteit, niet voor kwantiteit

Nu de woningbouw nagenoeg stil ligt hebben we als Tielenaren de gelegenheid om na te denken over de verdere inrichting van onze stad. We kunnen terugkijken...

11 jun 2012 Lucien Aspeling

Lees meer
Nieuws

Zomeravondontmoeting

Op maandagavond 4 juni organiseert GroenLinks Tiel een zomeravondontmoeting in het Dierenpark aan de Nieuwe Tielseweg in Tiel. ...

03 jun 2012 Patrick Schoots

Lees meer
Nieuws

Plant een nieuwe boom voor elke gekapte boom

Stelling: ...

27 mrt 2012 piet van wijk

Lees meer