VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS TIEL 2014-2018
De komende jaren wil GroenLinks Tiel investeren in een groener, duurzamer en een socialer Tiel. In tijden dat er minder geld beschikbaar is moeten er keuzes gemaakt worden. Het uitgangspunt van GL hierbij is blijvend investeren in mensen en de kwaliteit van de stad.
Groen Links laat in dit verkiezingsprogramma 2014-2018 zien hoe we samen met U willen werken aan een groene en sociale toekomst.