Tijdens de Algemene Beschouwingen op 6 november 2013 heeft GroenLinks Tiel onderstaande tekst ingebracht:

"Het is het jaar 2022. Hoe staan we ervoor in Tiel, de centrumstad van de nog jonge gemeente Rivierenland? Een stad die soms ook wel Flipje City wordt genoemd. In het regionale nieuws van vandaag veel aandacht voor de ontwikkelingen die de stad de laatste 8 jaar heeft doorgemaakt en haar gemaakt heeft tot wat ze nu is: De 2e fietsstad van Gelderland, cultureel en sportief vooraanstaand met een buitengebied dat gevrijwaard is gebleven van ongebreidelde bouw van woningen en pakhuizen voor niet-Betuws fruit. Mensen wonen en verblijven graag in Tiel vanwege de ontspannen sfeer, de aansprekende maatschappelijke voorzieningen en de inbreng die ze hebben op hun leefomgeving."

"In 2013 stond Tiel er duidelijk anders voor. De wijk Passewaay begreep niet waarom -na jaren van toezeggingen- het MFC nog altijd niet gebouwd was.
De wegen -vooral fiets en voetpaden- waren in slechte staat. Het groenonderhoud was minimaal en braakliggende terreintjes werden verwaarloosd. Onkruid werd chemisch verwijderd ten koste van flora, fauna en waterkwaliteit. De gemeenteraad kibbelt over windmolens maar pakt ook niet door om daadwerkelijk alternatieven te initiëren. Financieel zag het er goed uit al moesten er voor de toekomst opnieuw bezuinigingen doorgevoerd worden. Gebruik maken van burgerkracht lijkt daarbij de oplossing voor alle problemen. Hoe dat moet, is een zoektocht met voetangels, valkuilen en verschillende verwachtingen.Het personenvervoer per trein stond onder grote druk vanwege de voorrang die de Randstad en het KAN gebied zichzelf geven. Voor de vervanging van sportaccommodaties werd geen geld opzijgezet net zo min als voor wegenonderhoud dus was het steeds zoeken naar geld. Een mogelijkheid hiervoor werd gevonden in het op Marktplaats zetten van een onterecht gekochte en overbodig verklaarde vrachtwagen sluis. Zeker zo’n 10% van de Tielenaren was laaggeletterd, een schrikbarend percentage waar maar geen verbetering wilde komen door het steeds maar uitstellen van beleid."

"Ergens in 2014 ging er een andere wind waaien. Door voldoende financiële voorzieningen te treffen worden wegen tijdig en goed onderhouden en sportverenigingen weten dat er vervangingsbudgetten zijn waar ze gebruik van kunnen maken als een veld aan vervanging toe is. Voor zorgvoorzieningen en armoedebestrijding zijn voor langere tijd voldoende euro’s gereserveerd. De gemeenteraad heeft begrepen dat burgers waardering willen hebben voor wat ze doen. De gemeente is daadwerkelijk gaan investeren in vrijwilligers, via onder meer scholing, begeleiding en beloning (bijv. een theaterkaartje). De burger is eigenaar van de oplossing geworden i.p.v. eigenaar van het probleem. Er zijn wijkteams die de initiatieven van burgers ondersteunen en stimuleren maar niet overnemen. De gemeenteraad heeft het College opdracht gegeven om samen met de inwoners te omschrijven wat voor samenleving we willen in Tiel."

"Waar heeft die inzet toe geleid? Het Multifunctioneel Centrum is door een actieve groep burgers zelf ontwikkeld, aangezien de gemeente Tiel te lang op zich liet wachten. Met een kinderopvang, fitnesscentrum, huisartsen- en tandartsenpraktijk en apotheek zijn een aantal essentiële voorzieningen voor een nieuwbouwwijk gerealiseerd."

"Op een luchtfoto van de stad op een mooie dag in juni zien we overal glinsterende zonnepanelen op overheidsgebouwen en huurwoningen. De zonne-energie productie scoorde in mei 42% hoger dan hetzelfde moment vorig jaar."

"De wethouder heeft recent de eerste steen gelegd van de te bouwen mantelzorgwoningen op het nog braakliggende deel van het Vahstalterrein. Zij meldde met trots dat alle woningen klimaatneutraal gerealiseerd gaan worden. Een gedeelte van de (subsidie) budgetten voor duurzame energie worden ingezet om de aankoop van energiezuinige apparatuur te stimuleren."

"Op StadsTV beelden van de net geopende dependance van de HBO-opleiding Gezondheid en Zorg aan de Spoorstraat. De directie reikt de eerste diploma’s uit en meldt dat alle studenten in Tiel en omgeving een baan hebben gevonden. De succesformule blijkt de intensieve samenwerking met werkgevers wat heeft geleid tot voldoende leerwerkplekken en stageplaatsen. De kansen op werk zijn vergroot doordat tijdens de opleiding werkstages zijn gelopen die de ruimte tussen theorie en praktijk helpen overbruggen. Jongeren blijven vaker in Tiel wonen. Er zijn woningen gebouwd die geschikt zijn voor meerdere leeftijdsfasen. Naast de bulk werkgelegenheid in m.n. de logistieke sector is ingezet op het binnenhalen van technische bedrijven gekoppeld aan kenniseconomie. Social Return is met veel inzet, stimulans en betrokkenheid eindelijk gerealiseerd. Toerisme/Recreatie met een kleinschalige opzet is een regionale bedrijfstak die er vooral in de regio toe doet waarbij Tiel een gewilde pleisterplaats is vanwege het aantrekkelijke, autovrije Waalfront en binnenstad."

"We lezen een interview met een gelukkige mevrouw: "Het is fijn dat Tiel een stad is gebleven waar iemand in de bijstand wordt gezien als mens en niet als kostenpost. Tiel biedt zorg aan die inwoners die dat nodig hebben. Een andere inwoner, licht gehandicapt, geeft aan dat hij blij is dat er in Tiel gekozen is om, samen met hem een oplossing te vinden voor zijn zorgvraag. Hij woont in een aangepaste woning en vermaakt zich prima. Overdag heeft hij een baan bij een bedrijf. "Het ging eigenlijk vanzelf zegt hij, ik kan aardig overweg met een computer al gaat het met een arm wel wat langzaam. Bij aanbesteding van werk door de gemeente ben ik er terecht gekomen en ben ik er nu 20 uur per week voor vast."

"Over de leefbaarheid zijn veel inwoners meer dan tevreden zo blijkt uit een recent gehouden onderzoek. Overal zijn oplaadpunten voor de electrische fiets en auto en vooral tevreden is men over het verdwijnen van het luidruchtig en vervuilende vrachtverkeer uit de binnenstad. Goederen worden per elektrische vrachtwagens aangevoerd vanaf een transferium. Dit transferium dient ook als parkeerplaats bij evenementen. Niet iedereen ziet het zo, maar onkruid bestaat niet meer, overtollige kruidengroei wordt op niet-chemische wijze die vriendelijk is voor mens en dier verwijderd."

"In een behoefte voorzien de stukken grond, die in diverse wijken door bewoners gezamenlijk beheerd worden. Naast bloemen en struiken worden er groenten en fruit aangeplant en geoogst. Andere, eerder braakliggende stukken grond zijn in gebruik als speelplaats. Lekker ravotten zoals mijn kleindochter van 8 aangeeft.
Inbreng MOTIE "gebruik braakliggende grond"

"Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat inwoners heel content zijn met de bereikbaarheid van Tiel en de mogelijkheden die vooral het treinvervoer biedt. De lijn Dordrecht-Arnhem met Tiel als belangrijke tussenstop is gerealiseerd door Arriva. Treinen rijden driemaal per uur. De rondweg Passewaaij is een aantal jaren geleden al afgerond. Deze weg, met de uitstraling van een bouwweg vanwege het beperkte budget, wordt veelvuldig gebruikt en geeft door de ligging geen overlast voor de aanwonenden."

"De krant van vandaag meldt dat afgelopen weekeinde het NK junioren verreden is op de Tielse wielerbaan. Na het startschot maakte de burgemeester bekend dat ook in het dagelijks leven voorrang wordt verleend aan de fiets. Na Nijmegen is Tiel de tweede stad in Gelderland met voorrang op het fietspad, voorrang bij het parkeren en voorrang voor het verkeerslicht.
Inbreng MOTIE "voorrang voor fietsers"

"Tiel, in 2022 sociaal met een groen hart."