Tijdens de algemene beschouwingen van 6 november 2013 heeft GroenLinks een motie ingediend om braakliggende terreinen in de stad te gebruiken voor (moes)tuin of speelplaats.

Er zijn in Tiel initiatieven zijn waarbij door bewoners wordt gewerkt aan het opzetten van een moestuin op braakliggende stukken grond. Tevens kunnen braakliggende terreinen een recreatie en speelfunctie krijgen. Dit is om diverse redenen zinvol. Moestuinen kunnen tot kostenbesparing leiden voor bewoners, activiteiten door buurt- en bewoners leiden tot ontmoeting waardoor weer sociale contacten ontstaan. Daarbij is het zo dat deze terreinen geen visitekaartje voor de gemeente zijn en nogal eens gebruikt worden voor vuilstort en illegaal gebruik.

GroenLinks Tiel heeft met de motie aan het College van B&W gevraagd om braakliggende grond die in gemeentelijk bezit is, en die daarvoor geschikt is- ter beschikking te stellen voor bewonersinitiatieven. Omdat veel braakliggende terreinen van particulieren zijn is ook gevraagd om hiervoor woningcorporaties, eigenaren en welzijnsinstellingen te benaderen.

De motie werd nagenoeg door de gehele gemeenteraad ondersteund. Het College gaat er nu actief mee aan de slag.