Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Woningbouw voor iedereen

1. Woningbouw voor iedereen

De woningmarkt staat flink onder druk. Het woningtekort is groot, er is weinig doorstroming en er zijn te weinig woningen voor starters.

Lees meer
Energietransitie

2. Energietransitie met draagvlak

Onze goedkope gasvoorraad in Groningen is niet meer beschikbaar. We willen zo min mogelijk afhankelijk zijn van grote buitenlandse gasproducenten.

Lees meer
Democratische & creatieve vernieuwing

3. Democratische & creatieve vernieuwing

De gemeente mag vaker buiten het stadhuis aanwezig zijn, in informelere setting en en bij mensen thuis. Inwoners hebben baat bij duidelijkere communicatie; waar...

Lees meer
Afval scheiden loont

4. Afval scheiden loont

Tiel heeft met pijn en moeite het omgekeerd inzamelen ingevoerd. Men raakt er langzaamaan aan gewend.

Lees meer
Natuur-inclusieve stad: Mens, natuur en rivier

5. Natuur-inclusieve stad: Mens, natuur en rivier

We willen Tiel meer verbinden met de natuur. Wij willen Tiel natuur-inclusief ontwikkelen; door samen te bouwen met de natuur kunnen we piekbuien, die steeds...

Lees meer
Recreatie biedt kansen

6. Recreatie biedt kansen

Gedurende de corona-tijd heeft iedereen de waarde van een ommetje wandelen of fietsen (her-) ontdekt of extra weten te waarderen.

Lees meer
Experimenteren met regelarme bijstand

7. Experimenteren met regelarme bijstand

Tijdens corona zijn, ondanks ferme steunpakketten van de overheid, veel mensen hun baan kwijtgeraakt. Ook al komt de economie weer op gang, de hoeveelheid...

Lees meer
Werken aan een inclusieve stad

8. Werken aan een inclusieve stad

Tiel is ‘Regenbooggemeente’ en heeft een Inclusieplatform. Maar we zijn er nog lang niet.

Lees meer
Leefstijleducatie & gelijke kansen bevorderen

9. Leefstijleducatie & gelijke kansen bevorderen

Gelijke kansen zijn direct gekoppeld aan het opleidingsniveau, gezondheid direct aan de levensstijl. Hoe baby’s eerste jaren worden ingericht, inclusief...

Lees meer
Investeren in HBO onderwijs

10. Investeren in HBO onderwijs

Een van de redenen dat jongeren wegtrekken uit Tiel, is dat wij geen HBO opleiding hebben. We moeten zorgen dat er een HBO opleiding of aansluitingen...

Lees meer
Lingelandschap

11. Derde ontsluitingsweg

GroenLinks geeft om het buitengebied en de dorpen. Vanwege de slechte vertegenwoordiging van het buitengebied in de (toekomstige) gemeenteraad zal er bij een...

Lees meer
Boomgaard

12. Internationale werknemers

De fruittelers en andere bedrijven in Tiel en omliggende omstreken maken gebruik van de flexibele arbeidscapaciteit van internationale werknemers, grotendeels...

Lees meer