Groen en duurzaam GroenLinks Tiel wil dat de wereld ook voor de komende generaties leefbaar blijft, daarom vinden wij duurzaamheid erg belangrijk. Niet alleen naar het nu kijken, maar ook naar de toekomst. GroenLinks heeft een aantal speerpunten waarmee we Tiel duurzamer kunnen maken.

Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn een verantwoorde manier om stroom te produceren en een investering in de toekomst. Inzet van zonnepanelen geeft niet alleen een ecologisch, maar ook een economisch voordeel. Zonnepanelen zijn eenvoudig te plaatsen en het effect voor de gebruiker is direct merkbaar: minder energiegebruik en dus minder kosten. GroenLinks vindt dat de gemeente dit niet alleen actief moet ondersteunen maar zelf het goede voorbeeld moet geven. Daarom pleit GroenLinks voor zonnepanelen op gemeenschappelijke gebouwen, bijvoorbeeld op scholen en sportgebouwen. Tiel als ‘stad van de zonnepanelen’ past ook goed bij het imago van Tiel ‘een groene stad aan het water’. 

Windmolens

GroenLinks vindt windmolens belangrijk. Op die manier wordt er op een groene en duurzame manier energie geproduceerd, het is een investering in een groene en duurzame toekomst. Door inwoners (financieel) te laten delen in de opbrengst van de molens wordt de betrokkenheid verhoogd en de weerstand tegen de plaatsing ervan verminderd. GroenLinks ondersteunt actief initiatieven van bijvoorbeeld coöperaties, om windmolens te plaatsen.

Energiezuinige woningen en gebouwen

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid en positiefeffect op het milieu, betekent het bouwen van energiezuinige woningen en gebouwen minder gebruik van vervuilende fossiele brandstoffen Bij nieuwbouwwoningen is een combinatie van duurzame maatregelen relatief eenvoudig toe te passen. Maatregelen die verder gaan dan het minimaal vereiste in het bouwbesluit zijn daarbij noodzakelijk. Een vergaande samenwerking tussen projectontwikkelaars, leveranciers van energiebesparende technieken en duurzame materialen is daarbij vereist. Ook bestaande woningen moeten minimaal een energielabel B niveau krijgen. Dit scheelt voor een ieder in de kosten en de natuur wordt minder hard belast. GroenLinks staat voor duurzame, zelf-energieopwekkende woningen, die levensloopbestendig zijn.

Dit is mogelijk door:

- het benutten van bijvoorbeeld zonnepanelen en koude-warmte opslag als voorwaarde te stellen uitdagende doelstellingen aan woningcorporaties om met gebruik van landelijk en provinciale subsidie huurwoningen zoveel mogelijk te verbeteren/isoleren;

- woningeigenaren te stimuleren hun woning energiezuiniger te maken: door het geven van informatie, o.a. over landelijk en provinciale subsidies, en vervolgens bij het verstrekken van subsidies de aanvrager zo min mogelijk lastig vallen met bureaucratische regels.