Economie De economische opgaven waar we voor staan zijn alleen in samenhang aan te pakken. Daarbij staat voor GroenLinks Tiel respect voor andere belangen dan alleen het eigen economisch belang voorop. Kwetsbare belangen van mens en dier, cultuur en natuur kunnen rekenen op onze extra ondersteuning.

Duurzaam

Duurzame initiatieven Door durf te tonen en te improviseren kunnen we nieuwe, spannende plekken in de gemeente laten ontstaan, waar meer kan en mag, en waar in de praktijk geëxperimenteerd kan worden met goede ideeën. Door nieuwe vormen van lokale samenwerking te zoeken (denk aan lokale energiecoöperaties) kunnen nieuwe financieringsbronnen worden gevonden. Door inwoners meer te betrekken bij hun eigen leefomgeving en de 'duurzame-wij-doen-het-zelvers' met elkaar te verbinden kan letterlijk maar vooral figuurlijk winst worden behaald. Het gaat immers om de kwaliteit van leven, om de kwaliteit van ons leefklimaat, kortom: om Groene Kwaliteit

Groene Economie

De gemeente krijgt steeds meer taken en minder geld waardoor we niet zomaar alles kunnen realiseren wat wij willen. De economische ontwikkelingen en beperkte inkomsten vanuit het Rijk gaan leiden tot verdere bezuinigingen. Dit vraagt om heldere keuzes voor noodzakelijke investeringen en bijdragen. GroenLinks Tiel zal daarbij de belangen en voorzieningen voor mensen met een minimumuitkering of werkende armen als eerste meewegen. Naast bezuinigingen pleiten wij voor intelligent investeren in milieu en duurzaamheid, zodat de basis voor blijvend economisch herstel gelegd kan worden. Uitgangspunt voor GroenLinks Tiel is dat geïnvesteerd wordt in mensen en de kwaliteit van de stad

Wij vinden het belangrijk om niet alleen groen, maar ook sociaal te zijn. Daarom steunen we milieuvriendelijke investeringen van bedrijven en organisaties. Op deze manier creëren we banen. Zo willen we investeren in energiezuinige huizen, afvalvermindering, zonnepanelen op overheidsgebouwen, subsidie op de elektrische fiets, veilige fietsroutes, energiezuinige openbare verlichting en windmolens. Deze investeringen leveren veel banen op. Ook vinden wij het belangrijk dat winkeliers samenwerken met lokale producenten. Inwoners moeten de keuze hebben uit producten die op een eerlijke manier gemaakt zijn.

De logistieke hotspot biedt veel werkgelegenheid voor laag-en middelbaar geschoolden in Tiel. Het is echter ook een bedreiging voor de leefbaarheid in Tiel. De infrastructuur mag niet nog verder belast worden en de recreatieve waarden mogen niet vergeten worden.

Naast de bulkwerkgelegenheid in de logistieke sector moet bij het aantrekken van bedrijven de nadruk liggen op milieuvriendelijke groeisectoren die tegelijk de werkgelegenheid versterken. Een minder eenzijdige economische ontwikkeling van de regio geeft meer economische veerkracht. Ook de risico’s van werkloosheid kunnen beter worden opvangen.

GroenLinks wil daarom:

- stimulering van groen en duurzaam ondernemerschap;

- ondersteuning van inwoners en bedrijven met advies en met korting op leges wanneer zij zelf energie willen opwekken;

- circulaire economie stimuleren met initiatieven als LETS, Repair Cafe en Secunda beleid gericht op het binnenhalen van werkgelegenheid in de technische sector gekoppeld aan kenniseconomie;

- dat verdere ontwikkeling van de logistieke hotspot niet ten koste gaat van de leefbaarheid in Tiel en de regio;

- intensieve samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid om voldoende leerwerkplekken en stageplaatsen te creëren;

- ondernemers ontzorgen door het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vereenvoudigen;

- aanpak van leegstand van winkels en bedrijfspanden door inzet van een leegstandscoördinator;

- uitbreiding ondersteuning aan “Tiel, Fairtrade gemeente”.