Daarnaast wonen steeds meer mensen alleen, terwijl we een gebrek aan (bouw)grond hebben in Nederland. Wij willen dat de gemeente bouwers actief gaat faciliteren door vooronderzoeken zelf te doen en regelgeving eenvoudiger te maken. Daarnaast willen we aandacht voor coöperatieve, gemeenschappelijke woonvormen. Bijvoorbeeld Tiny Houses, een eigen coöperatie van eigenaren oprichten of erfdelen. Daarom:

  • Een zelfbewoningsplicht
  • Vol inzetten op starters- en middenklassewoningen
  • Nieuwe woonvormen stimuleren
  • Pro-actief woningbouw voorbereiden en zelf (gedeeltelijk) ontwikkelen
  • Betaalbare sociale woningbouw bevorderen (huur+koop)