Voor ons lijkt daarom het grootste gedeelte van de mensen in de bijstand te goeder trouw, die door pech hun baan zijn kwijtgeraakt. Door te experimenteren met regelarme bijstand kunnen mensen zonder dwangarbeid weer richting echt werk gestuurd worden. Dat scheelt ook ambtelijke inzet, die weer voor andere zaken gebruikt kan worden. Wij willen:

  • De regels rondom de bijstand vereenvoudigen
  • Minder controleren, meer stimuleren
  • Meer vroegtijdige inzet van ambtenaren bij huishoudens met financiële problemen