Wereldwijd neemt de haat tegen LHBTI’ers toe, acceptatie in Tiel is helaas onvoldoende vanzelfsprekend. Er is beleid gemaakt, maar er is vooralsnog geen geld voor vrijgemaakt. Dat moet anders. Er moet jaarlijks een groot festival komen waarin alle scholen en sportclubs gestimuleerd worden om mee te doen. De gemeente moet hierin niet alleen faciliteren, maar een voorbeeldrol nemen.

  • Continuïteit in budget voor inclusief beleid
  • De gemeente moet een voorbeeldrol vervullen op inclusief werkgeverschap
  • Reeds geformuleerd beleid uitvoeren