De nieuwe ontsluitingsweg is nog ver weg, maar het is wel een ingrijpend project. Er zal verstoring van het milieu, van bewoners, onteigeningen, doorsnijding van bedrijfskavels en het slopen van woningen plaats gaan vinden. En het gaat een heleboel geld kosten.

Om uiteindelijk sneller in de file op de A15 aan te kunnen sluiten (andere snelwegen in de randstad hebben namelijk voorrang bij de file-aanpak). Wij zien liever het stimuleren van het treinverkeer (3x per uur directe verbinding naar Utrecht of Arnhem) en het stimuleren van thuiswerken (en uitspreiden van de spits). Dat laatste is natuurlijk al door corona in gang gezet. Het is wachten op de variantenstudie, met daarin 5 mogelijke uitwerkingen (zie ook kaartje):

  1. Opwaardering Provinciale weg N834
  2. Tracé noord
  3. Tracé gebundeld
  4. Tracé zuid
  5. Tracé Ophemertsestraat

Als er iets verbeterd moet worden, dan heeft optie 1 onze voorkeur: het verbeteren van de bestaande provinciale weg, mits dit niet te grote nieuwe bouwwerken vraagt. Dit heeft de minste impact voor het buitengebied. Voor de overige opties zien wij de uitwerking van de variantenstudie tegemoet.

Een ding is zeker: GroenLinks Tiel komt op voor de belangen van het buitengebied, en niet alleen voor de Tielse belangen. Wij hebben al contact gehad met de mensen van Tussen Waal en Linge en met Wandelnet Gelderland.

Tracéstudie 3e ontsluitingsweg
Tracéstudie 3e ontsluitingsweg (bron: Notitie Reikwijdte en Detailniveau, gemeente Tiel, 2022)