Met een ruime meerderheid van de gemeenteraad zijn twee moties van Groenlinks Tiel aangenomen. Wij vinden dat we vanaf nu anders woningen moeten gaan bouwen in Tiel.

Afgelopen jaar hebben we contact gehad met de enthousiaste initiatiefnemers van een Tielse afdeling van de Tiny House beweging. Zij willen hier in Tiel kleine (tot 50m2), duurzame en stijlvolle huizen gaan realiseren. Om zo zelfvoorzienend, goedkoop en met minder spullen te kunnen wonen. Vanwege regelgeving is dit nog niet legaal. Daarom hebben wij een motie ingediend om dit mogelijk te maken. De overheid moet zo min mogelijk bureaucratische barrières opwerpen als burgers zelf duurzame initiatieven willen ontplooien. De Tielse gemeenteraad was het hier met een grote meerderheid mee eens. Zie de motie voor de volledige tekst.

Tijdens de Nederlandse Klimaattop hebben meer dan 70 gemeenten zich uitgesproken om vanaf nu woningen te gaan bouwen zonder gasaansluiting, en huidige woningen ook om te bouwen tot gasloos. Wij vinden dat Tiel ook bij moet dragen aan het terugdringen van het gasgebruik, ook uit solidariteit met de Groningse gezinnen die schade ondervinden aan de gaswinning. Het makkelijkste resultaat is te behalen met het bouwen van nieuwe energieneutrale woningen (zonder gasaansluiting). Wij vinden dat wij daar nu mee moeten beginnen. Vanaf 2030 moet elke nieuwbouwwoning dan energieneutraal worden. Ook hier was de meerderheid van de Tielse gemeenteraad het mee eens. Zie de motie voor de volledige tekst.