Samen met de coalitiepartijen hebben wij onze handtekening onder het coalitie-akkoord gezet. Het coalitie-akkoord heet 'Samen door'. Zie de site van de gemeente voor alle informatie hierover: https://www.tiel.nl/coalitieakkoord-2022-2026

Wij willen laagdrempelig benaderbaar zijn voor alle vragen die er spelen in Tiel. Of het nu bijvoorbeeld gaat om overlast in uw wijk of het buitengebied, zorgen over de nieuwe ontsluitingsweg, ideeën over opvang van gevluchte Oekraïners, verbetering van fietsvoorzieningen, wensen om duurzamer te leven of voor meer groen in de wijk: mail naar tiel@groenlinks.nl of benader iemand van onze fractie: https://tiel.groenlinks.nl/onze-mensen

Ons eigen verkiezingsprogramma heet 'Tien voor Tiel'. In plaats van een lijvig programma hebben we een boekje gemaakt met 10 speerpunten. Ons verkiezingsprogramma bevat al onze ideeën waar wij ons bovenop het coalitieakkoord voor inzetten.

De layout is geïnspireerd door de Vlindertuin: oorspronkelijk een initiatiefmotie van Maureen Klijn, wat vervolgens door heel veel vrijwilligers is omarmd en uitgevoerd. Wat ons betreft is dit een mooi voorbeeld waar vertrouwen in de eigen burgers toe kan leiden: dit zouden wij graag meer in de toekomst zien.

Extra: ons standpunt over de derde ontsluitingsweg en ons standpunt over internationale werknemers.

Het belangrijkste speerpunt van het verkiezingsprogramma is het creëren van woonruimte voor starters. Dit is toch wel het grootste probleem wat wij bemerken bij jongeren: men wil graag in Tiel blijven wonen maar er is gewoon geen plek. Hier willen wij wat aan doen: de gemeente kan regelgeving versimpelen en kan werk goed voorbereiden zodat het gemakkelijker wordt gemaakt voor bouwers. Ook zou Tiel kunnen experimenteren met het zelf ontwikkelen van woningen.

Het tweede punt is ook voor GroenLinks landelijk erg belangrijk: een betaalbare energietransitie. We moeten er allemaal wat voor doen, maar de gemeente moet het zo simpel en betaalbaar mogelijk maken voor haar burgers: actief communiceren, maatregelen gecombineerd, op grotere schaal, aanbesteden, helpen met de financiering. Laten we beginnen met hetgeen voor iedereen het makkelijkst is: goed isoleren.

Het derde speerpunt verkondigen wij al jaren: Democratische & creatieve vernieuwing. De gemeente moet het gemeentehuis uit en bij de mensen langs. Dit gebeurt steeds meer, maar mag wat ons betreft nog meer en beter. Betrek mensen echt bij het uitwerken van plannen, en geef op sommige gebieden meer vrijheid.