De ambities van ons ex-fractielid Ünal Sözen en GroenLinks sloten niet op elkaar aan, waardoor een onwerkbare situatie ontstond. Na zijn vertrek keerde de rust terug in de fractie en konden we constructief met elkaar aan de slag gaan. Uiteraard zullen we lering trekken uit deze ervaring en in de toekomst bepaalde zaken anders aanpakken. Gelukkig had dit geen invloed op de coalitievorming. We hebben ons gesteund gevoeld door onze coalitiepartners. De onderhandelingen verliepen soepel en positief; er waren inhoudelijk grote gemeenschappelijke delers, er werden elkaar dingen gegund. Vertrouwen in elkaar was het toverwoord.

In het akkoord zitten volop GroenLinks thema’s als (experimenteren met) participatie, inclusie, duurzaamheid, biodiversiteit, bijzondere woonvormen en ruimte voor creativiteit. Ook is er ruimte voor talentontwikkeling, jongeren en preventie in het sociaal domein. Kortom; een mooie balans tussen het groene en sociale. Een akkoord dat grotendeels tegemoetkomt aan ons verkiezingsprogramma. Bovendien is er sinds lange tijd weer iets meer financiële ruimte. We rekenen ons niet rijk en willen realistisch blijven, maar deze situatie biedt wel perspectief om onze ambities waar te maken. We zijn dan ook trots op de uitkomst en omarmen het akkoord.

De laatste keer dat GroenLinks deelnam aan de coalitie is 12 jaar geleden. Binnen onze gelederen in Tiel was op dit moment niemand die de (zware) positie als wethouder wilde en kon vervullen. Vanuit GroenLinks landelijk hebben we daarom een beroep gedaan op een zogenaamde ‘wethouderspoule’. In afstemming met onze leden hebben wij gekozen voor een ervaren bestuurder, met veel affiniteit op het gebied van duurzaamheid. We zijn blij dat Erika Spil deze uitdagende taak voor ons wil vervullen. Erika woont met haar 4 kinderen en man in Mijdrecht.

We zijn erg trots om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. We zijn klaar om te beginnen aan een uitdagende en eervolle klus, waarbij het nemen én geven is. We hebben vertrouwen in een goede samenwerking met onze coalitiepartners PvdB, PvdA, VVD en ProTiel.

Installatie Erika Spil, Dave Verbeek, Frank Groen, Remco Dijkstra