Tijdens de raadsvergadering over de perspectievennota 2015 is het rapport Fietsveiligheid Tiel 2015 overhandigd aan de verantwoordelijke wethouder, Marcel Melissen.

Tijdens deze vergadering heeft GroenLinks Tiel een motie gebracht om een groot aantal locaties wat betreft fietsveiligheid en fietsvriendelijkheid aan te pakken. Deze 32 locaties zijn aangedragen door een verscheidenheid van mensen van de Tielse samenleving, van verkeersouders van een school of leden van een wijkvereniging, of gewone burgers die zich al jaren ergeren aan fietsonveilige of fietsonvriendelijke locaties in hun woonomgeving. De meldingen zijn ook uiteenlopend, op sommige rotondes komen vaak (bijna) aanrijdingen voor, op andere locaties zitten er tien centimeter diepe gaten in het fietspad (bijvoorbeeld bij het Ziekenhuis Rivierenland). Ook zijn er veel locaties waar het onduidelijk is waar je als fietser dient te fietsen. Het eenzijdig fietspad in de Damstraat/Vleesstraat is zo’n locatie: het fietspad geldt maar voor 1 richting, maar door de onduidelijke bewegwijzering gebeuren daar regelmatig (bijna) ongelukken. De scherpe bocht tussen de Kijkuit en Voor de Kijkuit wordt door diverse mensen als onveilig aangedragen. Alle gemelde locaties staan met kaart en toelichting in de rapportage, zie de bijlage.

De motie is tijdens de vergadering aangehouden, dat wil zeggen dat er niet over gestemd is. Wethouder Melissen heeft het rapport in ontvangst genomen en complimenten gegeven over het resultaat. Het college van B&W gaat kijken naar de uitvoerbaarheid. GroenLinks Tiel vindt dat het college de zorgen van de burgers serieus moet nemen en verder moet gaan dan slechts het achterstallig wegenonderhoud weg te werken. Ook door de snelle ontwikkeling van de electrische fiets heeft het Tielse fietspadenstelsel een upgrade nodig, wil het nu en in de toekomst een veilige en snelle manier van transport zijn. De verkeerssituatie rondom scholen dient ook, gezien het groot aantal verkeersbewegingen en menging van langzaam en snel verkeer, duidelijk en veilig ingericht te zijn. Gezien de meldingen vanuit de samenleving is dat nu nog zeker niet overal zo!