Tijdens de raadsvergadering over de perspectievennota 2015 is de motie ‘Ambitie modern bouwen’ door een ruime meerderheid aangenomen.

De motie roept de gemeente Tiel op om meer ambitie te tonen op het gebied van modern bouwen. Er zijn beproefde bouwtechnieken en woningbouwconcepten die betaalbare, energiezuinige woningen garanderen. Er zijn zelfs woningen mogelijk zonder gasaansluiting.

Doordat de Nederlandse gasvoorraad eindig is, en de winning daarvan schade berokkent aan Nederland, heeft de minister van Economische zaken besloten om de om de hoeveelheid te winnen gas voor 2015 met 9,5 miljoen m3 te beperken. Dit zal in de toekomst zeer zeker ook voortgezet worden. GroenLinks Tiel vindt dat iedereen bij kan dragen aan het beperken van de gasvraag. De gemeente Tiel kan op haar beurt, door moderne bouwtechnieken te stimuleren, er voor zorgen dat toekomstige woningen veel minder gas verbruiken: er hoeft minder tot geen gas meer gebruikt te worden voor de verwarming (door bijvoorbeeld warmte/koude opslag, door zeer goede isolatie en/of het gebruik van zonnecollectoren) en minder gebruik voor gas voor de opwekking van stroom (door het gebruik van zonnepanelen).

GroenLinks Tiel ziet graag in de toekomst woningen verschijnen met het passiefhuis- of nul-op-de-meterwoningconcept. Dit zal niet voor iedereen wenselijk zijn, maar het het grootschalig toepassen van geïntegreerde zonnepanelen/zonnecollectoren lijkt voor een groot gedeelte van de toekomstige woningbezitters een open deur te zijn. Het project Fluvia Tiel lijkt ons, gezien het vooruitstrevende karakter van het project (‘Klimaatdijk’), een goede locatie om te experimenteren met deze moderne bouwtechnieken.

De motie is opgesteld door GroenLinks Tiel en is mede-ingediend door de Partij van de Burgers, CDA, Sociaal Tiel en de ChristenUnie. PvdA en D66 hebben de motie gesteund.