Wij moeten zo spoedig mogelijk stappen maken om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Dit vereist maatregelen op elk niveau, van regionaal tot Europees. Als
GroenLinks Tiel kunnen wij, zeker op lokaal en regionaal niveau ons steentje bijdragen om deze wereld een betere wereld te maken. Wij hebben als huidige generatie er aan bijgedragen om de huidige temperatuursverhoging tot stand te laten komen. De gevaren die dit tot gevolg hebben zien we dagelijks om ons heen, zoals de recente overstromingen en bosbranden. Laten wij de volgende generaties niet opschepen hiermee.

Regionaal zijn er beginstappen gemaakt met het begin van een oplossing. De Regionale Energie Strategie (RES 1.0) is voor Rivierenland vastgesteld. Dit heeft veel voeten in de aarde gehad. Namens GroenLinks Tiel heb ik vele bijeenkomsten
mogen bijwonen en onze inbreng kunnen leveren.

“ Het is mij een doorn in het oog dat overal in de stad zoveel zwerfafval te vinden is. ”