Het idee fladderde al een hele tijd rond bij GroenLinks raadslid Maureen Klijn, maar nu ontpopt het zich tot een concreet resultaat...

De vlinder- en belevingstuin in het parkje naast Zinder komt er! De gemeenteraad heeft grandioos ingestemd met het voorstel, naast de brede steun van een hele hoop inwoners en Tielse organisaties. Een prachtig resultaat, dankzij de inzet van Maureen.

De tuin zal zo worden ingericht dat het extra aantrekkelijk is voor bijen en vlinders. Door een uitgekiende soortkeuze zal er voor de insecten gedurende een groot gedeelte van het jaar bloeiende bloemen en nectar beschikbaar zijn. Dit is natuurlijk ook mooi voor de bezoekers van de binnenstad, die de bloemenweelde kunnen aanschouwen en beleven.

De financiën zijn geregeld (de provincie draagt een groot gedeelte bij). Het ontwerp zal worden uitgewerkt en zal hopelijk volgend jaar worden aangelegd.