Tiel kan groener! GroenLinks zet zich hiervoor in. Daarom heeft zij op 20 maart j.l. 2 bomen geplant op de nieuwe hondenuitlaatplek, op de kruising van de Meeslaan – Baesjoulaan. Deze locatie was erg kaal en daarom een plek waar bomen goed tot hun recht komen.

GroenLinks wil graag dat er meer groen komt en ziet mogelijkheden genoeg voor de verfraaiing en versterking van het openbaar groen. Bomen zijn daarbij onmisbaar. Ze hebben een belangrijke ecologische waarde, zijn mooi om naar te kijken en zuiveren de lucht. Daarbij nemen vooral jonge bomen tijdens de groei veel CO2 op.

GroenLinks heeft daarom, met goedvinden van de gemeente, een Zakdoekjes- en een Hemelboom geplant. Namen van bomen die aanzetten tot creatieve gedachten.

Wij hopen dat de buurtbewoners bij een wandeling, met of zonder hond, gaan genieten van deze bomen.