Nu de woningbouw nagenoeg stil ligt hebben we als Tielenaren de gelegenheid om na te denken over de verdere inrichting van onze stad. We kunnen terugkijken op het verleden en vooruitblikken op de toekomst: waar en wat is er in het verleden gebouwd en waar gaan we in de toekomst naar toe?

/* /*]]>*/

Nu mag Tiel van de provincie Gelderland tot 2020 maar 1700 woningen bouwen, met een eventuele uitloop naar 2200 woningen. Hierbij telt alles mee dat vanaf 2011 gebouwd is. De reden voor deze beperking is dat er teveel plannen zijn voor teveel huizen in de regio Rivierenland: de gemeenten kijken niet verder dan hun eigen grenzen. We moeten echter wel keuzes maken! De meeste locaties zijn te herontwikkelen plekken in de binnenstad en de wijken er omheen, met open plekken langs de Waal. Tegenover deze locaties staan de lege weilanden waar men ooit optimistisch Passewaaij 9, 10 en 11 heeft bedacht.

In juni zal er door de raad besloten worden in welke locaties de gemeente energie, tijd en geld zal steken om te ontwikkelen. Door een extern bureau is een overzicht gemaakt van alle mogelijke locaties. Aan al deze locaties is een score toegekend op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, het versterken van de centrumfunctie van de binnenstad en de flexibiliteit. Er zijn nu 3 sets van locaties samengesteld met:

1. Uitsluitend inbreiding
2. inbreiding en beperkte aanvullende bouw in het buitengebied (maximaal 500 woningen) o.a Passewaay
3. als optie 2 maar dan met meer vrijheid om te bouwen in Passewaay (tot 850 extra bovenop het totaal aantal te bouwen woningen) 

Men moet al deze locaties wel in het licht zien van de lopende woningbouw- en huizencrisis: Passewaaij buurt 7 is nog lang niet afgebouwd (oorspronkelijke oplevering gepland in: 2011). Daarnaast staan er nu meer dan 700 woningen te koop in Tiel. Er is dus geen sprake van dat wat we kiezen, ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Een ontwikkelende partij moet hier ook brood in zien!

Keuze GroenLinks Tiel
GroenLinks Tiel kiest in dit verhaal voor een moment van bezinning: we kiezen voor de locaties die kwaliteit toevoegen aan de aantrekkelijkheid van Tiel als winkel-, werk- en recreatiestad, zodat mensen zich kunnen binden aan Tiel. Dit betekent dat wij graag voor inbreiding kiezen in de bestaande stad, en een klein aantal woningen in Passewaaij willen realiseren, om zo de wijk af te ronden. Wij gaan niet voor het snel uit de grond stampen van nog een dikke schil woningen aan de rand van Passewaaij. Dit komt het buitengebied niet ten goede en biedt niets meer of anders dan wat al in de omliggende gemeenten gedaan wordt. Het levert ook geen geld op voor de gemeente Tiel aangezien de gronden in handen zijn van private partijen.

Samenvattend: kies voor kwaliteit, kies voor inbreiding. Er zijn een aantal prachtige binnenstedelijke locaties om te ontwikkelen: Veilingterrein, Haven-Kanaalzone, en Dijkzone Tiel-West. Rond Passewaaij tegelijkertijd af met een klein aantal woningen waar op dat moment behoefte aan is en verzacht de overgang naar het buitengebied middels vrije/grote kavels.