GroenLinks Tiel heeft vanuit haar idealen een realistische en nuchtere kijk op de uitdagingen van en binnen de gemeente Tiel op het gebied van o.a. duurzaamheid, zorg en werkgelegenheid.
Dat was de afgelopen periode (2010-2014) zo en dat geldt ook voor de komende raadsperiode!

op aangeven van GroenLinks is een initiatief voorstel aangenomen dat er voor zorgt dat er bij aanbestedingen vanuit de gemeente door bedrijven mensen met een arbeidsbeperking worden ingezet: social return

door het GroenLinks jaarthema “werken en leren in Tiel” is er de mogelijkheid gekomen voor tijdelijke  leer-werkplekken voor jonge HBOers zonder werkervaring en wordt er concreet gewerkt aan een betere afstemming tussen onderwijs, bedrijfsleven en UWV 

tiel blijft een schaliegasvrije-gemeente dankzij een aangenomen motie van ons

op basis van een voorstel van GroenLinks wordt een gedeelte van de straatverlichting vervangen door energiezuinige LED lampen

heeft de dierenambulance extra geld gekregen

financiële ondersteuning voor  de initiatienemers om van Tiel een “fairtrade” gemeente te maken 

is er de mogelijkheid om braakliggende terreinen als groenvoorziening  of stads(moes)tuin in te richten

zijn de uitgangspunten van het  sportaccommodatie beleid  gebaseerd  op de wensen, mogelijkheden en belangen van de verenigingen en niet alleen van die van de gemeente

Verder heeft GroenLinks Tiel  in afgelopen raadsperiode

aandacht gevraagd voor de toegang van publieke gebouwen/sportvoorzieningen voor mindervaliden 

aangegeven geen voorstander te zijn van Biezenburg als overslag voor containers

voorstander te zijn van een regionale insteek bij de transities van zorg en  werk

ingezet om  het huidige minimabeleid te behouden

moties ingediend om het maatschappelijk werk in stand te houden en de WMO reserves te behouden

motie ingediend voor gifvrije onkruidbestrijding 

een consequente houding in behoudende begrotingspolitiek toegepast