Tiel, 22 juni 2022

Geacht College,

Naar aanleiding van een mail van een bezorgde buurtbewoner zouden wij aandacht willen vragen voor problemen in ons prachtige natuurgebied ‘De Tielse Wetlands’.

Wetlands Passewaaij is onderdeel van Natura2000 gebied. Het is per definitie een natuurgebied, waarbij overige functies ondergeschikt zijn.

Omwonende geeft aan dat de regels die passen bij een Natura2000 gebied niet worden opgevolgd. Ze omschrijft dat er veel sluipverkeer is van en naar Passewaaij en Ophemert, waarbij handhaving lastig blijkt te zijn. Ook is het aantal recreanten in het gebied toegenomen, en daarmee parkeerproblemen ontstaan.  Verder maakt ze melding van (cross) brommers in de uiterwaarden, veel achtergelaten afval en verblijf buiten de toegangstijden.

Wij zouden graag ons mooie natuurgebied toegankelijk willen houden, maar ook aandacht willen vragen voor de mogelijkheid te sturen op handhaving. Graag krijgen we antwoorden op onderstaande vragen.

  1. Herkent het college de (toegenomen) problemen zoals beschreven hierboven?
  2. Wie is (probleem)eigenaar van dit gebied? Is dat Staatsbosbeheer, het Waterschap of de gemeente Tiel?
  3. Wat zijn de mogelijkheden om hier strenger op te handhaven, ook buiten de reguliere werktijden van handhavers?

Alvast vriendelijk bedankt voor de beantwoording,
Met vriendelijke groet,
Namens GroenLinks Tiel

Maureen Klijn