Wij hebben vragen aan de gemeente Tiel gesteld over de huidige en toekomstige inkoop van gas en elektriciteit door de Regio Rivierenland. Uit de antwoorden blijkt het volgende:

 • Gelukkig behoort het Russische Gazprom niet tot de huidige leveranciers. Regio Rivierenland en Waterschap Rivierenland kopen hun energie in bij Greenchoice
 • Er is wel een nieuwe aanbesteding, waar Gazprom wel aan meedoet, de sluitingstermijn is 1 april 2022
 • Het belangrijkste selectiecriterium is 'prijs', dus de goedkoopste aanbieder krijgt het contract.

Er is dus een kans dat Gazprom wel het nieuwe contract krijgt, door simpelweg de laagste prijs te bieden. Het bedrijf kan wel uitgesloten worden als er één van onderstaande punten wordt voldaan:

 • deelneming aan een criminele organisatie
 • corruptie
 • fraude
 • terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristisch activiteiten
 • witwassen van geld of financiering van terrorisme
 • kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel

De facultatieve uitsluitingsgronden gaan over de vragen:

 • schending verplichtingen o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht
 • faillissement, insolventie of gelijksoortig
 • vervalsing van de mededinging
 • belangenconflict
 • betrokken bij de voorbereiding
 • valse verklaring
 • onrechtmatige beïnvloeding

Is dit genoeg om Gazprom uit te sluiten? Wij hopen het wel, wij willen niet dat ons belastinggeld naar Rusland gaat om een oorlog in Oekraïne te financieren. Wij zullen de gemeente Tiel en de Regio Rivierenland hier aan blijven herinneren.