GroenLinks heeft een heldere visie op het afvalbeleid van de AVRI. Wij zetten die graag uiteen.

Nieuw afvalsysteem ‘Diftar’ van de AVRI
Woensdag 29 augustus heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd over de invoering van het nieuwe afvalsysteem. Hieronder onze overwegingen om tot deze keuze te komen.

Tiel en de AVRI
We hebben als Tiel jaren geleden gekozen voor een regionale bedrijfsvoering via de AVRI . Dit betekent dat de gemeente Tiel samen met 9 andere gemeenten de AVRI vormt. Dit heeft ons financiële voordelen opgeleverd. Sterker nog; Tielenaren hebben jarenlang mínder betaald dan de werkelijke kostprijs voor het verwerken van afval. AVRI presteert overigens volgens de benchmark van Rijkswaterstaat als een van de beste op het gebied van duurzaamheid. Onlangs is op democratische wijze besloten tot het invoeren van het nieuwe afvalsysteem. 8 van de 10 gemeenten waren voor, Tiel stemde tegen. Alle Tielse partijen wilden meer mogelijkheden tot maatwerk aanvragen. Echter, een jaar uitstel vragen (om andere mogelijkheden te onderzoeken) zou de gemeente Tiel ruim 7 ton gaan kosten. Omgerekend komt dit neer op een bedrag van 44 euro meerkosten per huishouden per jaar. Ook het uittreden uit de AVRI is een onhaalbare optie; dat zal de gemeente een bedrag van rond de 10 miljoen gaan kosten.

GroenLinks en het afvalbeleid
In de landelijke wetgeving is vastgesteld, dat scheiden aan de bron een verplichting gaat worden en beloond wordt. We moeten –ook als Tiel- in 2025 maar 30 kg (!) restafval per huishouden per jaar overhouden.
Natuurlijk heeft GroenLinks ook een grote ambitie als het gaat om het terugdringen van restafval. We zouden actief moeten inzetten op een actieplan om het afval terug te dringen, afvalcoaches moeten aanstellen om inwoners te helpen en het aandeel plastic in supermarkten moeten verminderen.
We zouden graag zien dat we meer energie steken in bewustwording en een gedragsverandering. Zo zou de gemeente (en de wethouders) zelf het goede voorbeeld kunnen geven door inwoners te informeren over hun eigen manier van afval scheiden. Inwoners moeten helder, begrijpelijk en herhaaldelijk worden geïnformeerd over de ingeslagen weg.

Zorgen over de toekomst
We vinden het zorgelijk dat er door de coalitie over een onzorgvuldig proces wordt gesproken, dat de cijfers van AVRI in twijfel worden getrokken en dat er een geschil-procedure bij de Provincie Gelderland wordt gestart. Maatwerk is namelijk al mogelijk door middel van pluspakketten, bovendien geeft de AVRI aan open te staan voor extra inspanning voor Tiel. Als we de mogelijkheden tot maatwerk willen uitbreiden en verbeteren, moeten we dit bespreken in het Algemeen Bestuur van de AVRI en hierin samenwerken met andere betrokken gemeentes. Het doel is wat ons betreft om te kijken hoe gemeenschappelijke regelingen kunnen aansluiten bij de belangen van verschillende gemeenten. We zouden lering uit de gang van zaken kunnen trekken door het proces zorgvuldig te evalueren.

Wat ons betreft gaan we gewoon mee met het originele voorstel van de AVRI (zonder de extra voorwaarden zoals gesteld door het college) maar maakt de AVRI een maatwerkoplossing voor Tiel (extra voorlichting, inspraak over plaatsing containers). Wij vinden uitstel het geld niet waard.

We willen alle oppositiepartijen bedanken voor de constructieve samenwerking en Anton van Straten (Krachtig Tiel) in het bijzonder voor zijn zorgvuldig inhoudelijke research.