De kandidatenlijst Groen Links Tiel 2014
1. Armagan Önder
2. Camiel Kerkmeester
3. Anton de Boer
4. Mary Rijckenberg
5. Lucien Aspeling

1. Armagan Önder (lijsttrekker)

‘Geboren en getogen in Tiel, 27 jaar en afgestudeerd jurist (Radboud Universiteit). Ik ben nu werkzaam bij het UWV afdeling Faillissementen. Naast mijn werkzaamheden ben ik altijd maatschappelijk actief geweest en wilde dat nu naar een hoger plan tillen. Ik voel me thuis in de waarden van GroenLinks. Een visie waarbij ruimte is voor veel investeringen met betrekking tot duurzame energie, zorg dichterbij de mens en investering in veel groen. Ik wil samen met GroenLinks werken aan een sterker en duurzamer Tiel. En vooral waarborgen dat het een mooie en groene stad aan het water blijft!’

2. Camiel Kerkmeester

‘Ik ben 19 jaar oud en studeer op dit moment Bedrijfskunde aan de Avans Hogeschool. Ik wil me inzetten voor de jongeren in Tiel, die door de zittende politici vaak als probleem worden gezien. Terwijl zij juist de toekomst zijn! Tiel moet een aantrekkelijke stad zijn voor jongeren, wat betreft ontplooingsmogelijkheden en ontspanning, zodat zij later ook in de stad blijven wonen of zich hier weer vestigen.’

3. Anton de Boer

‘Momenteel werk ik als ouderenwerker bij Mozaïek Welzijnsdiensten. Ik heb meer dan 25 jaar ervaring als agoog in diverse soorten opbouwwerk. Zodoende heb ik een groot netwerk in de diverse lagen van de Tielse bevolking. Ik zet me in voor de zelfredzaamheid van de bewoners op het gebied van zorg en welzijn en een goede ondersteuning daarvan vanuit de gemeente.’ 

4. Mary Rijckenberg

‘Na 12 jaar ervaring in de Tielse politiek kijk ik uit naar weer een nieuwe raadsperiode. Politiek actief zijn is voor mij een goede manier om vorm te geven aan mijn betrokkenheid bij de stad. Voor iedere burger zou moeten gelden dat de democratie verder gaat dan het stemhokje. Alle inwoners moeten inspraak hebben in het gemeentelijk beleid!

5. Lucien Aspeling

‘Ik heb mij de afgelopen 4 jaar beziggehouden met de ruimtelijke ordening van Tiel, en wil daar graag nog 4 jaar mee verder. Ik vind dat Tiel zich de komende tijd moet richten op het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte. Lege winkelpanden, braakliggende terreinen, kale plantsoenen, gapende gaten in de weg: het kan allemaal 10x beter en aantrekkelijker voor (toekomstige) bezoekers, bewoners, werkgevers en werknemers. Daarnaast moet Tiel zich concenteren op het binnen budget en tijdig afronden van de grote projecten waar ze mee begonnen zijn, zoals de Westluidense Poort of de Fluvia Tiel. Eerst dat op orde, dan pas verder!’