Er is sprake van onverenigbare verschillen en een onwerkbare situatie. We willen hem bedanken voor zijn inzet. We wensen hem succes met zijn nieuwe wegen.

Getekend:
Fractie en bestuur GroenLinks Tiel