Onze fractie is haar zeer dankbaar voor haar harde werk. Als wethouder kreeg ze een veelvoud aan langlopende bestemmingsplannen van de grond, allen unaniem door de raad bestendigd. Dit betekent voor Tiel dat er op korte termijn meer woningen kunnen worden gebouwd. Ook maakte ze zich hard voor duurzaamheid; o.a door warmtenetten en aquathermie te onderzoeken. Als voorzitter van De Regionale Energie Strategie werd ze zeer gewaardeerd. Ook zijn we haar zeer erkentelijk voor het mogelijk maken van een nieuwe bioscoop in Tiel, tegenover de Vlindertuin.

We verliezen met het vertrek van Erika een ervaren, gedreven wethouder. We wensen haar veel beterschap en rust toe. In samenwerking met het Landelijk Bureau van GroenLinks gaan we z.s.m. op zoek naar een nieuwe wethouder om haar werk voort te zetten.