Veiligheid, Tiel een veilige en verdraagzame gemeente

Iedereen, jong en oud, moet zich veilig kunnen voelen in Tiel. Zorg voor veiligheid is zorg voor mensen. Veiligheid is een breed begrip. Het varieert van veilig de straat over kunnen steken, je veilig voelen wanneer je uitgaat, het tegengaan van overlast als graffiti, zwerfvuil en hondenpoep tot het beperken van de risico’s van een bedrijf voor de omgeving.

Veiligheid

Veiligheid moet preventief geregeld worden. Repressie is uitsluitend het sluitstuk van het veiligheidsbeleid. Integrale aanpak van overlastgevende en criminele groepen is noodzaak. In preventieve zin hebben ouders, zelforganisaties, scholen en wijkverenigingen hierin een belangrijke rol. GroenLinks ziet een Tiel waarin sociale samenhang bestaat en waar mensen elkaar (kunnen) aanspreken op hun gedrag. Door het sociale klimaat in wijken en buurten te verbeteren wordt de veiligheid vergroot en overlast en criminaliteit tegengaan. Cameratoezicht, preventief fouilleren, gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden worden alleen toegepast onder strenge (privacy) voorwaarden en alleen in situaties waarin niets anders helpt.

GroenLinks wil daarom dat het veiligheidsbeleid zich richt op:

- het concept van de vreedzame school en vreedzame wijk;

- ondersteunen initiatieven van bewoners voor een positief, veilig sociaal klimaat;

- behoud van het Veiligheidshuis in Tiel;

- doorgaan met de veiliger wijkteams;

- behoud van de straatcoaches;

- uitbreiding van het aantal wijkagenten;

- graffiti gedoogplekken;

- blijvende aandacht en inzet van financiële middelen voor verkeersveiligheid;

- onderzoek naar mogelijkheden voor inperking verkoop- en afsteekperiode van vuurwerk;

- actief toepassen van de Algemene Plaatselijke Verordening om vuurwerkoverlast tegen te gaan.