"Geachte voorzitter, college, raadsleden, commissieleden en aanwezigen,
We zijn hier bijeen om de begroting te bespreken en -hopelijk- vast te stellen.
Laten we – na een aantal pittige woorden van voorgaande sprekers- niet vergeten dat we in een prachtige gemeente wonen. Gemaakt en gevormd door vele vrijwilligers, initiatieven en verenigingen.

Ik wil beginnen met een woord van dank aan de ambtelijke organisatie voor de uitstekende, leesbare vorm van de begroting. De helft van de oorspronkelijke vorm, je zou het bijna een glossy noemen. Misschien wordt het wel een collectors item.

Na zeer magere jaren, met bezuinigen tot op het bot, is er nu iets meer ruimte. We hebben een gezondere financiële positie, een weerstandsratio van ruim voldoende, een stelpost van 1,7 miljoen als buffer voor tegenvallers. Dat lijkt ons ook verstandig, terugkijkend naar welke tegenvallers er de afgelopen jaren op ons pad kwamen. Er was en ís nogal wat turbulentie, daar hoef je – schrale troost - niet eens voor in een vliegtuig te zitten. We moeten voorzichtig zijn en blijven, het zijn onzekere tijden.

Corona werkte ontwrichtend. We hebben direct of indirect nog steeds last van de gevolgen. Ouderen raakten in isolement, mensen moesten afscheid nemen van geliefden zonder fysiek nabij te kunnen zijn, een deel van de kinderen kreeg een extra onderwijsachterstand. En nu zien we dat jongeren en vooral jonge vrouwen kampen vaker met depressieve gevoelens. Daar is 9 maanden geleden de oorlog in Oekraïne bijgekomen, de vluchtelingencrisis, de stikstofcrisis, de woningcrisis, de energiecrisis. En natuurlijk de voortdenderende klimaatcrisis. Kunnen we het woord crisis nog horen? Gaan we vechten, vluchten of bevriezen- dit zijn de 3 basisreacties die mensen kunnen hebben. En als we vechten, kan daar een geweldige sociale cohesie en verbondenheid uit voortkomen. Er kunnen goede krachten ontstaan.
Of laten we ons leiden door sluimerende gevoelens van onvrede en wantrouwen, of worden we onverschillig? Dat laatste, alstublieft, toch vooral niet. Ze vormen in onze ogen een gevaar voor de democratie.

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 was met 50,9 procent historisch laag landelijk gezien. Tiel zat daar nog onder, met 41,6 procent. Het lijkt ons daarom een goed idee als we de Rekenkamer een onderzoek laten doen naar de redenen hiervan. We willen ze daarin nadrukkelijk vragen om concrete actiepunten ter verbetering mee te geven waar wij en de gemeente mee aan de slag kunnen.

Nog even terugkomend op Corona, het enige lichtpuntje aan Corona was, dat er geen vuurwerk mocht worden afgestoken tijdens de jaarwisseling. En dat wij onze jaarlijkse traditie niet van stal hoefden te halen; een vuurwerkverbod in Tiel. We hopen dat we het er eens goed over kunnen hebben in februari met elkaar. En dat we in de tussentijd niet te maken krijgen met vuurwerktoerisme en knalrecreatie, aangezien steeds meer andere gemeentes wel aan vuurwerk-verboden doen.

In de begroting die voorligt is o.a aandacht voor talentontwikkeling voor jongeren, duurzaamheid en de Global goals, participatie, creativiteit en wonen. In onze ogen een gezonde balans tussen idealisme en realisme.

  • Idealisme; we werken in Tiel aan de energie-transitie. Realisme: onze warmtevoorziening in Tiel-West in eigen hand, en niet in de hand van een grillige dictator.
  • Idealisme: we werken toe naar een volledig circulaire wereld. Realisme: het afval scheiden in Tiel gaat goed, we zaten in 2020 met 80 kg restafval onder het landelijke gemiddelde van 170 kg.
  • Idealisme: in Tiel alleen planten zonder pesticiden of bestrijdingsmiddelen. Realisme: tijdens het vervangen van de gemeentelijke planten wordt waar dit kan met biologisch opgekweekt plantgoed gewerkt.
  • Vooruit, nog eentje dan; idealisme: alle auto’s rijden vanaf nu fossielvrij. Realisme; we dienen een ‘vroemvroem’ motie in om de banden van voertuigen gratis op spanning te houden. Onderspanning zorgt voor extra kost extra brandstof en elektriciteit, meer CO2 uitstoot, extra slijtage en daarmee extra fijnstofuitstoot en een verminderde rijveiligheid. (Zie downloads onderaan voor de motie incl. kaartbijlage)

In Tiel leven 900 kinderen onder de armoedegrens, is het aandeel jongeren met jeugdhulp bijna 2 maal zo groot als het landelijke gemiddelde. Een grote zorg. Hoe komen we uit ‘de cirkel van armoede’, waarin mensen met het meeste problemen; psychisch, sociaal, fysiek, vaak analfabeet, het meeste formulieren moet invullen om hulp te krijgen en dit vaak niet kunnen omdat ze bezig zijn met, juist, overleven? Je zou er moedeloos van worden.

We zijn blij dat we in Tiel vele instanties hebben die zich hier actief voor inzetten. Dat we aangesloten zijn bij het landelijke actieprogramma ‘Kansrijke Start; de eerste 1000 dagen van een kind zijn allesbepalend’. Het is noodzakelijk dat we hierbij inzetten op het behouden van het ROC en het onderzoeken of we een dependance van een HBO opleiding in Tiel kunnen laten vestigen.  Er ligt voor ons als politiek een uitdaging om het sociaal kapitaal te beschermen en te stimuleren.

Voorzitter, hoe dan wel? Ik citeer Suzan Doodeman en Johannes van den Akker die het boek ‘Hoe dan wel’ schreven:

“ Je kunt altijd iets goeds doen. Het begint met de eerste stap. De grootte van die stap doet er niet toe. Het heeft niet te maken met ruimte in je portemonnee of agenda, maar met ruimte in je hoofd, ruimte in je hart, ruimte voor de ander. En met het besef dat ook kleine stappen waardevolle stappen zijn. Niet het grote is goed, maar het goede is groot. ”

Dit klinkt natuurlijk heel idealistisch, dat geef ik meteen toe. Hierbij kom ik uit de kast als idealist. Maar zonder dromen, zonder verbeelding, was er bijvoorbeeld geen Vlindertuin. En zonder verbeelding is er geen toekomst.

Laten we een gedeeld idee over de toekomst vormen. Ik wil u enkele kleurrijke voorbeelden laten zien hoe we samen met onze inwoners kunnen werken aan biodiversiteit, natuurbehoud en hittereductie in onze stad. BIJzaken, voor sommigen, ik weet het, maar zo belangrijk. En dichtBIJ, we kunnen allemaal ons eigen steentje BIJdragen.

1. Een bijenlint
Een bijenlint is een aaneenschakeling van initiatieven ter bevordering van de overlevingskansen van de bij. Kleine bijen vliegen geen grote afstanden, niet verder dan 50-200 meter. Het idee is dat de gebieden waar bijen leven met elkaar verbonden worden, door bij-vriendelijke beplanting en bijenhotels (zie de afbeelding voor het kaartbeeld).  Bijvoorbeeld door bollen en drachtplanten. Iedereen kan meedoen, inwoners, bedrijven. Dit initiatief begon ooit in Zutphen en is nu een landelijk fenomeen. Op het volgende plaatje ziet u hoe dat er in Tiel uit zou kunnen zien. U kunt hierover meer lezen op www.bijenstichting.nl

Bijenlint Tiel

2. Een verticale tuin
Verticale tuinen zijn een manier om onze stad verder te vergroenen en te werken aan de biodiversiteit en hittereductie. Dit kan natuurlijk uitstekend samengaan met inbreiding. Op de bijgevoegde afbeelding ziet u hoe dat er in Tiel uit zou kunnen zien. Bijvoorbeeld op de kale wand van onze Agnietenhof.

Verticale tuin Agnietenhof -impressie-

Voorzitter, ik rond af. We hopen samen met oppositie en coalitie in gesprek te kunnen gaan over de ruimte voor nieuwe wensen- er liggen een aantal moties- en de haalbaarheid en het draagvlak van deze plannen. Laten we samen bedenken en kleur geven. Het liefst samen met de voeten in de klei, maar de raadszaal is ook goed."