Na twee goed bezochte bijeenkomsten blijkt er genoeg interesse voor Tiny Houses in Tiel!

Initiatiefneemster Ria Simons is bezig met het schrijven van een projectplan dat binnenkort aan het college van B&W van Tiel wordt gepresenteerd. Met ondersteuning van Woondromers.nl legt Ria nu de laatste hand aan dit projectplan, waarin uitgelegd staat wat de Tiny House beweging inhoudt en hoe zij hier in Tiel vorm aan wil geven. Dit projectplan zal moeten helpen om op een legale manier een Tiny House neer te kunnen zetten, zoals ook al eerder is gebeurd in bijvoorbeeld Alkmaar, Almere of Weert.

Ook zijn er twee meetups (bijeenkomsten) geweest waarbij met diverse geïnteresseerden van gedachten is gewisseld over mogelijke locaties en de haalbaarheid van het plan. Ria Simons denkt dat in 2017 de eerste huisjes gerealiseerd kunnen worden.

http://stadtiel.nl/lokaal/tiny-houses-wil-al-2017-bouwen-168642
http://www.woondromers.nl/communities/