Ruim 20 Tielse bedrijven en organisaties spannen zich in om de komende vier jaar energie te gaan besparen. Zij streven er naar om de uitstoot van broeikasgas, verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde, met gemiddeld 3% per jaar omlaag te brengen. Op 5 november om 17.00 ondertekenen de deelnemers in de raadzaal van de gemeente Tiel het Tielse Energie Convenant, waarin zij de afspraken vastleggen.

/* /*]]>*/

In het convenant spreken de deelnemers af elk een nulmeting te maken van de huidige uitstoot van broeikasgas. Ook spreken zij af jaarlijks verslag uit te brengen van hun vorderingen. Zij willen de uitstoot van broeikasgas verminderen door zowel individuele maatregelen als door gezamenlijke projecten. Voorbeelden van gezamenlijke projecten zijn onder andere: benutten van warmteoverschot van het ene bedrijf door het andere, opzet schone energieprojecten, gezamenlijk vervoer en elkaar informeren over duurzaam inkopen. Landelijk streeft de overheid naar 2% energiebesparing per jaar. De deelnemers aan het Tielse Energie Convenant zijn ambitieuzer en stellen hun ambitie op 3%.

Het Tielse Energie Convenant is een initiatief van de Ondernemers Coöperatie Tiel. Met dit initiatief laten de Tielse ondernemers zien hun verantwoordelijkheid te nemen voor de reductie van de CO2-uitstoot. Ruim 20 gezichtsbepalende Tielse bedrijven en organisaties willen met dit convenant Tiel wat betreft energiebesparing op de kaart zetten. De gemeente ondersteunt dit initiatief van harte en heeft de ondernemerscoöperatie geassisteerd bij het tot stand komen van dit convenant. De gemeente neemt zelf ook deel aan het convenant. De aanwezigheid van gedeputeerde mevrouw Van der Kolk van de provincie Gelderland bij de ondertekening op 5 november geeft aan dat de provincie het initiatief waardeert.