Op 11 januari jl. was er een goed bezochte bijeenkomst met GroenLinks 2e Kamerlid Linda Voortman, georganiseerd door de GroenLinks afdelingen in de regio Rivierenland, tot stand gekomen door de contacten van Armagan Önder (nr. 30 op de lijst voor de 2e Kamer verkiezingen). Enkele statements van Linda: de Regio Rivierenland is bovengemiddeld werkloos. Daarnaast zijn er flink veel werkende armen. De tweedeling met/zonder flexcontract is niet oké. Continu bijscholen en zekerheden bestaan niet meer. GroenLinks wil de koppeling werk-inkomen losser maken. Zonder werk of met onzeker werk kun je niet rondkomen van verdiend geld alleen.

GroenLinks wil de welvaart die er wel is, eerlijker verdelen. Wie zonder werk zit, moet ook een redelijk inkomen hebben. Niet per se een uitkering zonder tegenprestatie, maar wel stimuleren om naar werk te zoeken, want dat is belangrijk voor zelfstandigheid en identiteit. Maar de huidige wet is te streng. Hoe een gemeente die moet uitvoeren, is gebonden aan regels alsof mensen voor hun lol in de bijstand zitten.
Er kunnen meer mensen aan het werk als ze ruimte hebben om te kiezen wat goed voor ze is. Maatwerk. Sommigen zullen niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien, maar doen wel nuttige dingen zoals mantelzorg. Dat wordt nu weer belemmerd omdat men dan niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.

GroenLinks wil experimenteren met een socialere bijstand. Dat wordt soms basisinkomen genoemd, maar het gaat om eigen keuzen. Veel van de regels zijn contraproductief. Laten we het geld steken in de mensen zelf, niet in het steng aanpakken. Koploper gemeenten zijn o.a. Wageningen. Amsterdam, Nijmegen.

Wat kan er lokaal gedaan worden? Experimenten komen van de grond o.a. in Terneuzen. Het GroenLinks congres wilde een landelijk experiment. Een echt basisinkomen ligt echter verdeeld binnen GroenLinks. Maar er zijn nu veel ongewenste praktijken, bijvoorbeeld: een buurtbus wordt bestuurd door mensen in de bijstand, zodat er daar een bus is. Mensen in bijstand mogen dat, maar mensen met WW niet, want dat zou verdringing zijn. Waarom dat verschil? Onder regie van Rob Kerkmeester zijn daarna deze en nieuwe ideeën met de aanwezigen uitgewisseld en besproken. Lokale mogelijkheden worden de komende maanden verkend en uitgewisseld. Wordt vervolgd.

Ook werden er rare verschijnselen in de zorg besproken, waarmee aanwezigen ervaringen hadden opgedaan.
Tenslotte werden ervaringen uitgewisseld met hoe om te gaan met bezorgde stromingen in de samenleving, die op basis daarvan heel andere keuzen maken dan GroenLinks. Een avond die extra energie geeft voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart en de Gemeenteraads-verkiezingen van 2018. De organiserende afdelingen namen zich voor meer kansen gezamenlijk op te pakken.