"Geachte aanwezigen, 

we vergaderen vanavond over de jaarstukken, de eerste voortgangsrapportage en de perspectieven nota. GroenLinks Tiel kan instemmen met de stukken die voorliggen en is blij met de keuzes die worden gemaakt. Veelal loopt de planning op schema, er wordt geïnvesteerd in de organisatie, cultuur, sport, Tiel fietsvriendelijk, de openbare ruimte, de leefbaarheid. We willen een groot compliment aan onze gemeentesecretaris en ambtenaren geven voor hun harde werk en inzet voor Tiel; jullie worden gezien. Het financiële perspectief laat twee kanten zien, aan de ene kant staan we er goed voor, aan de andere kant stevenen we op het financiële ravijn van 2026. De verwachte, onverantwoorde daling van de middelen vanuit het Rijk is in structurele zin niet op te lossen door gemeenten. Gelukkig lopen er allerlei acties naar het rijk vanuit de VNG, waaraan wij vanzelfsprekend ook deelnamen en deelnemen. 

 ‘Groen maakt gelukkig’, dat was bijna onze slogan voor de verkiezingen geweest. Bijna. Tot we een willekeurig hoveniersbusje langs zagen rijden met deze uitspraak en toch de voorkeur gaven aan iets anders. Maar het is wel waar! 

Heel veel Tielenaren genieten dagelijks van de Vlindertuin, mijn initiatief voorstel uit 2019 dat de gemeenteraad en het college durfde te omarmen. De tuin heeft niet alleen vlinders gekregen, maar ook vleugels. Veel mensen voelen zich eigenaar van de tuin, de tuin sleept prijzen in de wacht en zorgt voor bezoekers en positief nieuws over Tiel in binnen en buitenland. Meerdere steden in Nederland hebben interesse om ook zo’n tuin aan te leggen. Door een relatief bescheiden bijdrage van de gemeente is een groot maatschappelijk effect bereikt. De tuin zorgt voor sociale cohesie, draagt bij aan educatie, ontspanning en gezondheid, stadspromotie, welzijn en culturele activiteiten. Op deze manier draagt de tuin zo’n beetje bij aan 8 beleidsterreinen, heeft u daar weleens bij stilgestaan? 

 Ik vind het leuk om u te vertellen hoe ik als initiatiefnemer werk aan weer een nieuw plan: De Stadsfabriek Tiel. In het pand waarin ook de Voedselbank huist, werken wij aan een creatieve en sociale maakplaats. Geheel gemaakt uit duurzame, circulaire, lokale en bijzondere materialen. Ook daar zal een kleine tuin bijkomen die geheel eetbaar zal zijn; met groente, kruiden, bloemen en bessen. Wij krijgen hierbij hulp van veel vrijwilligers, ondernemers, collega’s uit de raad en de gemeente. Buurtbewoners komen nieuwsgierig een kijkje nemen en helpen vervolgens mee loodzware, ook weer geschonken kasten te sjouwen. Mensen in Tiel helpen elkaar, dat is iets om heel trots op te zijn. Als het kwartje de goede kant op valt- er zit opnieuw een enorme bak werk in het aanvragen van de fondsen- krijgen we ook een mooie bijdrage en kunnen we in september onze deuren openen. En willen wij u graag verwelkomen. 

Over die betrokkenheid gesproken; wat is er een betrokkenheid getoond over de Zonnewijzer vondst op Medel! Misschien kunnen we ons erfgoed vieren en verzilveren op een mooie groene locatie; in de uitwaarden of in het veld van een boer. Of misschien is het wel de kers op de taart op de Waalkade. In ieder geval zijn er genoeg mensen met ideeën over de uitvoering. GroenLinks Tiel daagt de gemeente uit om mensen die actief willen participeren te benaderen en hen mee te laten denken in een ontwerpproces.

Voorzitter, terug naar de slogan op het hoveniersbusje; Groen maakt gelukkig. 

We willen vanavond graag de motie ‘Meer bomen’ indienen. We doen hierin de oproep om een overzicht met de bijbehorende kosten te maken, voor kansrijke plekken om extra bomen aan de planten in onze gemeente. We hebben allemaal de heetste juni in honderd jaar ervaren, de enige plekken die buiten verkoeling gaven zijn bomen. We moeten aan onze kinderen denken, die onvermijdelijk te maken zullen krijgen met extreme hitte in hun leven. 

We willen ook graag een handreiking doen naar Tielenaren die graag een extra boom in eigen tuin willen planten, maar hier wellicht een steuntje in de rug voor nodig hebben Vandaar de oproep om ook dit hierin mee te nemen. In het beste geval werken we samen met een lokale boomkwekerij die onze inwoners goed advies kan geven over het soort en de grootte van de boom. 

We zijn heel blij dat deze motie raadsbreed wordt ingediend en wordt gesteund. 

Dank u wel.