"Geachte voorzitter, geachte aanwezigen, mensen die thuis meekijken en ook de raadsleden die hier door ziekte niet aanwezig zijn. Er is veel om trots op te zijn. De uitvoering van het coalitie-akkoord loopt op koers. Vanuit GroenLinks zijn we trots op- om maar een paar zaken uit te lichten; de vergroening van Tiel, de aandacht voor biodiversiteit, de uitvoering van Tiel fietsvriendelijk, de woningbouw in o.a. het Veilingkwartier, de nieuwe bioscoop, het huisvestingsplan voor scholen, het initiatief om een ‘Han-Hub’ in Tiel te vestigen en de uitwerking van de Global Goals voor Tiel.

We zijn ook trots op al het moois dat ontstaat door de inzet van vele, véle vrijwilligers; Appelpop, Fruitcorso, De Voedselbank, Klesteo, Schuldhulpmaatje, het opruimen van zwerfafval, allerlei culturele activiteiten en groenprojecten. Tijdens de laatste ontwerpsessie voor het Voedselbos in de raadzaal waren er meer zetels bezet dan tijdens de gemiddelde raadsvergadering!   
 
Dat geeft verbinding en ‘fruitigheid’ aan onze stad. We hebben er dan ook vertrouwen in, dat de uitdaging om nieuwe projecten te vinden voor onze trouwe Tielse oud-papier-ophaal- vrijwilligers gaat slagen. En dat we met elkaar het belang van de inzet van verenigingen blijven zien.

 
We zijn ook trots op de ambtelijke organisatie, waarin duidelijk wordt dat de investeringen hun vruchten afwerpen. Zaken worden sneller opgepakt, er heerst een positieve sfeer.  We hebben voldoende weerstandsvermogen en de weerstandsratio laat zien dat we ‘meer dan voldoende scoren’. Een appeltje voor de dorst.

 Blijvend aandachtspunt voor GroenLinks is het enorme woningtekort. Dit kunnen we alleen samen, door flexibel en creatief te zijn, oplossen. Ook het hoge aantal Veilig Thuis dossiers- het hoogste van heel Gelderland-benadrukt voor ons het belang van preventie, laagdrempelige toegang tot hulp en de inzet op goede scholing.  

 Voorzitter, de spreekwoordelijke kers op de taart, de ‘sappigheid’ van Tiel. Daar wil GroenLinks het over hebben. Hoe zorgen we ervoor dat ons kernwinkelgebied aantrekkelijk blijft? Dat we nieuwe ondernemers een kans geven om laagdrempelig het experiment aan te gaan? Dat we kwaliteit toevoegen? Door volop in te zetten op samenwerking (participatie) en creativiteit. Door mooie voorbeelden uit te lichten. Door inwoners met ideeën zo laagdrempelig mogelijk toegang te geven tot onze subsidies.

 En wat dacht u van het planten van bijvoorbeeld fruitbomen in de tuinen van onze inwoners? Onze motie- die opriep een onderzoek te doen naar de mogelijkheid het planten van meer bomen in onze gemeente- werd unaniem mee ingediend en gesteund. We willen toewerken naar een klimaatadaptief en biodivers Tiel. De toekomstige hete zomers vragen om schaduwplekken waar dat kan.Mocht u zich afvragen, hoe toekomstig Tiel er uit kan komen te zien? We hebben enkele toekomstbeelden voor u." (zie inspiratiebeelden)