Vandaag is het Internationale Vrouwendag. In de hele wereld staat men dan stil bij de rechten en solidariteit van vrouwen. Naar aanleiding van deze bijzondere dag interviewde GroenLinks Tiel Maureen Klijn, kandidaat raadslid. 

Waarom moeten er meer vrouwen in de poltiek?

'Nog geen 100 jaar geleden (1919) kregen vrouwen stemrecht in Nederland. Sindsdien is er veel veranderd, maar moet er ook nog veel gebeuren. Van gelijk loon tot aan gelijke kansen en representatie in de politiek: slechts 28% van alle gemeenteraadsleden is vrouw. Daar schrok ik van. Als we een goede afspiegeling van het volk willen in de gemeenteraad, is het tijd om daar verandering in te brengen: meer vrouwen. En hier ben ik!'

Maureen, wie ben jij?

'Ik ben een verbinder en creatief vernieuwer, bedreven in het leiden van groepen. Ik ben sociaal theatermaker en docent. Ik ben ook opgeleid tot biologisch boerin. Ik ben moeder. Ik ben actief vrijwilliger voor woonverenging Thedinghsweert. Ik stel mezelf verkiesbaar voor GroenLinks, omdat ik geloof in een duurzamer en socialer Tiel. En ik zie aan alles om me heen, dat het tijd is voor een andere politiek.'

Wat doe jij voor Tiel?

'Als theatermaker werkte ik de afgelopen jaren o.a. met Tielse ouderen van het Tielse Inloophuis. Maar ook met Amsterdamse brandweermannen en met Marokkaanse vrouwen uit achterstandswijken. Ik luisterde naar hun verhalen, gaf ze een stem op het podium en zorgde voor begrip en verbinding. Vanuit mijn achtergrond in de biologische landbouw weet ik, dat we duurzamer moeten omgaan met de natuur. Dat het moet en dat het simpelweg kán; er is een alternatief. Als medeoprichter van Stadslandgoed Franciscushof in Tiel zag ik: (biologisch) eten verbouwen kan samen gaan met elkaar beter begrijpen. Met elkaars verhaal horen, met deel uitmaken van een groep.'

Wat zijn jouw speerpunten?

Duurzaam Tiel
'Tiel moet keihard gaan werken om de landelijke en Europese klimaatdoelen te behalen; Tiel moet van het gas af, nieuwbouw wordt ecobouw, meer zonnepanelen op bedrijfsterreinen. Groenstroken, braakliggende terreinen en akkerranden kunnen ingezaaid worden met bijenmengsels, groen moet ecologisch beheerd worden. De gemeente moet hierin het voortouw nemen door toegankelijk te adviseren en financieel te stimuleren. Educatie zorgt voor bewustwording.'

Socialer Tiel
'Ik vind het ontoelaatbaar dat er onze welvarende stad zoveel mensen afhankelijk zijn van de Voedselbank. Dat er ouderen zijn in uitzichtloze, eenzame, schrijnende situaties. Dat er wachtlijsten zijn in de jeugdzorg. Dat er nog geen actief anti-discriminatie beleid is in Tiel. Ik pleit voor een pilot met het basisinkomen, voor een regelarme bijstand.
Het is de taak van de gemeente om te helpen, om kansen te creëren. Om mensen niet uit te sluiten, maar ín te sluiten in onze gemeenschap.'

Andere politiek
'Het is tijd voor een andere politiek. We moeten luisteren, meer ideeën en expertise van inwoners inzetten, bereikbaarder zijn. Ik ben al begonnen: door bijvoorbeeld het organiseren van denktanks en ontmoetingen buiten het gemeentehuis. Door binnenkort het bankje ‘De ‘Dwarszitter’ aan te bieden aan de burgemeester van Tiel, waardoor mensen kunnen vertellen wat hen dwarszit. Ik wil ook andere politieke partijen inspireren en uitnodigen; het is de hoogste tijd dat de hele politiek van binnen uit verandert, door naar buiten te komen!'

Volg mij via Facebook: Maureen Klijn GroenLinks. Of maak een koffie afspraak via info@maureenklijn.nl