Samen zijn we sterker

GroenLinks Tiel wil op regionaal vlak blijven samenwerken en waar zinvol deze samenwerking uitbreiden.

GroenLinks Tiel wil op regionaal vlak blijven samenwerken en waar zinvol deze samenwerking uitbreiden. Uiteraard blijft Tiel een zelfstandige gemeente, maar op veel terreinen werken we intensief samen in de regio. Soms omdat de rijksoverheid het eist zoals bij de politie, brandweer en GGD soms ook omdat de provincie het voorschrijft in verband met het verlenen van subsidie (regiocontracten). We zijn ook voorstander van goede samenwerking op andere gebieden die gemeentegrensoverschrijdend zijn en daardoor meer effect sorteren, of die samen met andere gemeenten goedkoper worden. Bijvoorbeeld: afvalverwijdering, toerismebevordering, inrichting en bescherming van natuurgebieden, (openbaar) vervoer en het creëren van werkgelegenheid.

Een andere reden om regionaal samen te werken is het overhevelen van landelijke en provinciale taken naar de gemeenten in combinatie met fikse bezuinigingen. Complexe en gespecialiseerde taken, zoals op het gebied van de jeugdzorg, kunnen we niet alleen af.

Regionale samenwerking op het gebied van arbeidsparticipatie en werkgelegenheid is noodzakelijk omdat de arbeidsmarkt zich niet beperkt tot de grenzen van de gemeente. Bij aanvragen van subsidie bij de provincie voor economische stimuleringsprojecten (d.m.v. regiocontracten vanaf 2015) willen we dat Tiel met name inzet op verduurzaming van de economie met een positief effect op groei van de regionale werkgelegenheid.

Voorwaarden die GroenLinks stelt aan regionale samenwerking zijn:

- democratische legimitatie: de gemeenteraad beslist over het beleid, de regio voert uit;

- de afstand tussen de burger en de gemeentelijke diensten mag niet worden vergroot op onderdelen;

- eigen keuzes bij een gezamenlijke pakket aan basisdienstverlening en specialismen op regionaal niveau;

- begeleiding en coaching van mensen met een uitkering zoveel mogelijk in de woonplaats plaatsvindt.