Het mag niet zo zijn dat een historisch stukje Tiel, De Pas, verdwijnt. Voor de verkiezingen had iedereen het over burgerparticipatie, hier merken we nu nog maar weinig van!

Wat zit jullie dwars?
Verschillende dingen: de gebrekkige manier waarop mijn buurt geïnformeerd wordt over de bouwplannen voor 3 woontorens, in een prachtig stuk groen in onze wijk. Er zitten daar 55 nesten roeken- een beschermde vogelsoort -in een populierenbos, er is een voetbalveld. Onze wijk is bovendien niet geschikt voor nog meer verkeer, de veiligheid komt in het geding. De Nachtegaallaan en omgeving heeft een waterprobleem door het kwelwater, deze winter stroomde er een rivier door de straten en stond er 1 meter water in mijn kelder. Dit zal niet minder worden wanneer groen plaats moet maken voor asfalt en gebouwen. Op de door de gemeente georganiseerde bewonersavond werden onze vragen niet beantwoord en voelden wij ons niet serieus genomen. Een buurtbarbeque werd beloofd, een hartig zoethoudertje? Dat lost niks op. We willen gehoord worden en we willen samen met de gemeente zorgen voor behoud van woongenot in onze wijk.

Wat kunnen jullie zelf doen?
We willen aandacht vragen voor het groen in onze wijk. Het is belangrijk dat mensen de waarde inzien van een stuk natuur, ook voor kinderen. We zijn een hechte, oude wijk, waar veel saamhorigheid is. Kinderen spelen in en om het bos en mensen wandelen er met de hond. We zijn inmiddels georganiseerd in een verenging en zouden bijvoorbeeld een gemeenschappelijke moestuin en natuurspeeltuin voor de buurt willen maken. Op 8 juli organiseren we in samenwerking met Creatief Platform Tiel een omhelzing voor De Pas. Tussen 11 uur en 1 uur kun je een echte omhelzing krijgen van een furry in het bos. We willen er ook een keer een expositie organiseren.

Wil je ook op de DWARSZITTER of wil je zelf met het bankje op pad?
Stuur ons een berichtje per mail, Facebook of bel ons, dan maken we een afspraak.