Afgelopen 9 november is de programmabegroting van de gemeente Tiel behandeld. GroenLinks Tiel heeft twee moties ingediend die beide zijn aangenomen!

Tijdens de algemene beschouwingen heeft Armagan Önder teruggeblikt op het afgelopen jaar. Onderwerpen die langskwamen waren de kritische noot van GroenLinks bij de verdergaande regionale samenwerkingsverbanden (waar ligt daar de democratische legitimatie) en bij de burgerparticipatie die als bezuiniging wordt ingezet. Armagan heeft nogmaals benadrukt dat veel mensen zich zorgen maken over de veranderingen in de zorg, die in 2015 van start gaan. GroenLinks heeft daarvoor in oktober de motie 'WMO - Right to Challenge' ingediend, welke is aangenomen. Door deze motie kunnen burgers zelf initiatieven ontplooien wanneer zij betere zorg kunnen regelen dan de gemeente zelf.

Groene energie en veilig fietsverkeer zijn altijd speerpunten van GroenLinks Tiel geweest. Het kan nog steeds beter in Tiel en daarom hebben we twee moties daarover ingediend tijdens de begrotingsraad. De eerste motie gaat over het onderzoeken van de mogelijkheden voor zonnepanelen op overheidsgebouwen (scholen, sporthallen, zorginstellingen etc.). Veel van deze gebouwen hebben geschikte platte daken en genoeg ruimte voor nieuwe zonnepanelen, al dan niet beheerd door particuliere coöperaties. De tweede motie roept de gemeente Tiel op om het onderhoud van fietspaden aan te gaan pakken om zo de deplorabele staat van enkele fietspaden te verbeteren. Alleen zo kan Tiel kans maken op de titel 'Fietsstad van het jaar'.

Een mooi resultaat voor onze partij en voor onze fractievoorzitter, Armagan Önder!