Stelling:
Groen draagt bij aan een prettige en gezonde leefomgeving.
De gemeente is het aan haar inwoners verplicht gekapte bomen 1 op 1 te vervangen.

Een groene omgeving geeft rust en ruimte. Daar waar groen ontbreekt is het kaal en kil. De Tielenaar weet dit ook en waardeert de groene omgeving. Het initiatief voor de geveltuintjes in de binnenstad wordt dan ook terecht door de gemeente ondersteund.

Minder bekend zijn de groene daken die met vetplantjes begroeid zijn. Groene daken verbeteren het stadsklimaat, verminderen luchtvervuiling en isoleren. Daarom heeft GroenLinks Tiel al 3 jaar geleden het initiatief genomen voor meer groene daken in Tiel. Het duurde even maar inmiddels wordt hier door de gemeente actief aan gewerkt.
Vooral bomen zijn beeldpalend voor een groene omgeving. Een boom geeft schaduw in de zomer en heeft een karakteristieke uitstraling in de winter. Volwassen bomen dragen bij aan identiteit en leefbaarheid van een woonomgeving. Een volwassen bomenbestand kan juist dat extra stukje kwaliteit geven waardoor huizen in een bepaalde wijk meer in trek zijn (en dus sneller verkocht worden). Bomen zorgen voor een goed klimaat: minder hitte en wind en ze nemen CO2 op. Bomen zijn een woonplek voor vele stedelijke vogels, insecten en andere dieren. Tegen het kappen van bomen komt dan ook altijd terecht bezwaar, zoals recent bij de Konijnenwal.

GroenLinks Tiel is niet tegen het kappen van bomen als zodanig. Soms zijn er redenen waarom dit moet. GroenLinks Tiel vindt wel dat iedere gekapte boom één op één vervangen moet worden. Iets wat nu niet gedaan wordt als er nog “voldoende” bomen in de omgeving staan. Kan een boom niet op de locatie zelf herplant worden doe het dan altijd op een andere plek in de gemeente. Daarbij vindt GroenLinks Tiel dat op de locatie waar de boom niet herplant kan worden er een andere vorm van groencompensatie moet komen.

Tiel kent een aantal zeer groene wijken: daar moet het bomenbestand gelijk blijven. In andere gedeeltes van Tiel moet er alles aangedaan worden om meer groen en bomen in de wijk te krijgen. En voor hen die een parkeerplaats belangrijker vinden dan een boom: waarom geen parkeerplaats met passende boom?

GroenLinks Tiel gaat er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het groenbeleid van de gemeente daadwerkelijk leidt tot één op één herplant van bomen en meer groen in wijken en buurten die groenarm zijn.