Hier hebben we begrip voor. We zijn blij met de beantwoording: het onderwerp is grondig besproken en wordt integraal bekeken.

Voor de precieze verbeteringen kun je de brief van de gemeente met de bijlages lezen, zie hieronder. Het komt erop neer dat handhaving lastig is, ook vanwege de veiligheid van de BOA's. Er komt betere handhaving in de vorm van andere BOA's die ook ondersteuning van drones van Rijkswaterstaat en ondersteuning door de politie krijgen. De bebording zal ook worden aangepast, zodat helder is wat wel en niet mag (voor mensen die dat uit zichzelf niet snappen).

De provincie heeft een actieprogramma "handhaving in het groen" opgezet om BOA acties te coördineren en de gemeente Tiel haakt daarbij aan met het project "Veilig Buitengebied".

Handhaving is dus hard nodig om het gebied voor iedereen (mens én natuur) bewoonbaar te houden. Wij houden het toekomstige verloop in de gaten.