Ook wij hebben meerdere malen gesproken met de bewoners van Wadenoijen en we begrijpen waar de zorgen en de pijn zit. “Gaat de gemeente wel voor ons zorgen, als er straks misschien een weg over ons land loopt?” was een van de begrijpelijke vragen.  

Als raadsleden en raadsfracties worden wij geacht in het algemene belang een zorgvuldige, toekomstbestendige afweging te maken. Er is in opdracht van de raad een uitgebreid onderzoek gedaan door het gerenommeerde bureau Movares naar de meest haalbare opties. We zijn hier als raad steeds op de hoogte gebracht van het proces. Er zijn veel vragen van inwoners van Wadenoijen naar de onderzochte tracés en er wordt voor tracé 1 om een extra aanvulling in het onderzoek gevraagd.

In het belang van een zorgvuldig onderzoek lijkt het ons ook verstandig om hiervoor meer tijd te nemen. Beter goed onderzochte en duidelijk beargumenteerde resultaten, dan onhelderheid. Alleen dan kunnen wij een goed advies geven.