Bomen in de stad dragen bij aan de gezondheid van inwoners, ze zorgen voor schaduw in een hete zomer, dragen bij aan de biodiversiteit, filteren fijnstof uit de lucht en zorgen ook voor een waardevermeerdering van vastgoed.

De landelijke overheid zet in op grootschalige (37.000 hectare extra ) bos- en boomaanplant: Bossenstrategie 2030. De Gelderse natuur- en milieufederatie wil daarnaast 1 miljoen extra bomen planten in Gelderland.

Fractievoorzitter Maureen Klijn roept de gemeente daarom op om alle plekken in kaart te brengen waar gemakkelijk meer bomen geplant kunnen worden. Er moet geen hinder zijn van ondergrondse kabels- en leidingen, of te dicht bij een drukke weg. Als de potentie in beeld is gebracht kunnen er gerichte investeringsvoorstellen gedaan worden.

GroenLinks Tiel wil ook dat de gemeente bij elke inwoner met een tuin kosteloos één boom aanplant, mits er een geschikte plek is.