De beschikbaarheid van te lenen, duurzaam, creatief en houten speelgoed draagt bij aan de deel-economie, zorgt voor minder plastic en helpt de taalontwikkeling. De bibliotheek Rivierenland in Zinder staat hier positief tegenover. De wethouder heeft aangeven dat men er mee bezig was, maar dat dit niet op de korte termijn gerealiseerd kon worden. Onze motie roept op om hier versneld uitvoering aan te geven, en met behulp van duurzaam speelgoed. De wethouder stond hier positief tegenover en gaat ermee aan de slag. Hieronder de motie inclusief een inspiratieblad.