Omdat wij vinden dat iedereen in deze samenleving een goede huisvesting mag hebben is deze motie ingediend. Wij erkennen echter ook de overlast en de zorgen die omwonenden kunnen hebben. Wij hebben nu een plan dat kwaliteit toevoegt aan het gebied, de entree van Tiel. De basis is een ontwerp waarin de Anders Wonen locatie wordt ingebed in een park met een voedselbos. Dit ontwerp is in samenspraak met de gemeente en met omwonenden opgesteld. In de motie is gevraagd of de gemeente wil onderzoeken of dit plan financieel en qua ambtenlijke ondersteuning. De raad heeft dit voorstel unaniem aangenomen.