Jeugd en jongeren

Jongeren zijn een belangrijk onderdeel van de Tielse samenleving. Er wordt in Tiel erg vaak gesproken over probleemjeugd. GroenLinks wil één ding voorop stellen: jongeren zijn geen probleem. Er zijn wel probleemjongeren, die een specifieke aanpak nodig hebben. Zij zijn echter niet bepalend voor de jeugd- en jongeren in Tiel. GroenLinks wil geen beleid maken over jongeren, maar samen met jongeren.

GroenLinks Tiel wil:

- dat jongeren meer betrokken worden bij het maken van beleid, bijvoorbeeld door hen actief te betrekken bij de wijkschouw;

- handhaving van de activiteiten in de Plantage en TwentieToe welke gericht zijn op jongeren;

- jongerenvoorziening zoals een ontmoetingsplaats in elke wijk ;

- handhaving van de 3% speelnorm (300m2 speelruimte per 10.000m2 openbare ruimte) ;

- bij aanleg of renovatie van speeltuinen meer ruimte voor fantasie en minder voor catalogus- speelplaatsen. Creëer (natuur)speelplaatsen die uitnodigen om fantasievol bezig te zijn.

Onderwijs

GroenLinks vindt het belangrijk dat er meer brede scholen in Tiel komen die voor iedereen toegankelijk zijn. Brede scholen vergroten de ontwikkelingskansen van kinderen door met verschillende organisaties samen te werken. Veel hoogopgeleide jongeren verlaten Tiel, omdat er hier geen werk is. GroenLinks is voor uitbreiding van de samenwerking tussen het ROC en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Bedrijven en onderwijsinstellingen (ROC, Lingecollege) moeten intensief samenwerken en werkstages realiseren. Het onderwijs moet afgestemd zijn op de behoefte van de arbeidsmarkt. We vinden het belangrijk dat de schoolpleinen groen zijn. GroenLinks wil investeren in schooltuinen, zodat kinderen ervaring opdoen met het kweken van voedsel en planten.GroenLinks Tiel vindt ‘De vreedzame school’ belangrijk. Kinderen leren samenwerken en conflicten oplossen. GroenLinks wil zoveel mogelijk scholen laten werken volgens het concept van de vreedzame school.

GroenLinks wil in 2014-2018

- Brede scholen in de gemeente in Tiel;

- Samenwerking met HBO’s in de omgeving verder uitbreiden;

- Samenwerking tussen, gemeente, bedrijven en onderwijsinstellingen;

- Werkstages;

- Groene schoolpleinen;

- Basisscholen stimuleren met de methode ‘de vreedzame school’ te werken.

Sport, ontspanning en recreatie

Sporten betekent gezond en vitaal bezig zijn. Sport biedt ontspanning voor jong en oud. Door sport krijgen mensen meer sociale contacten, zeker als ze zich (ook) als vrijwilliger voor een vereniging inzetten. De Tielse verenigingen hebben een sleutelpositie in het overbruggen van sociale afstanden. Sportverenigingen zijn belangrijk om iedereen, van jong tot oud, structureel aan het sporten te krijgen en te houden. Sterke (sport)verenigingen staan open voor iedereen. De gemeente dient zorg te dragen voor de randvoorwaarden, waardoor er een divers aanbod van sporten en recreatie mogelijk blijft. Grote sportvoorzieningen/accommodaties kunnen in regionaal verband gerealiseerd worden. Daarbij is het behoud van basissportvoorzieningen in de gemeente een voorwaarde.

Daarnaast heeft de gemeente Tiel open groengebieden (parken, bossen, natuurgebieden en recreatieterreinen) nodig. Gebieden om te spelen, te luieren, te sporten – voor onze dagelijkse ontspanning. De Waal met zijn wetlands, de Linge en het Inundatiekanaal zijn de belangrijke, groene gebieden voor ontspanning en recreatie.

Dit vraagt om een actief beleid van de gemeente Tiel waarbij initiatieven om recreatie vorm te geven, moeten worden gestimuleerd en gesteund.

GroenLinks wil daarom:

- dat sport en ontspanning ook toegankelijk zijn en blijven voor kinderen, waarvan ouders een bijstandsuitkering hebben;

- het nadrukkelijk betrekken van de FTS met betrekking tot het nieuwe contract over het beheer van de binnensportaccommodaties;

- dat basissportvoorzieningen zoals een zwembad in Tiel blijven;

- speelplekken in de natuur inrichten om jeugd en jongeren weer vertrouwd te maken met spelen en bewegen in de natuur en daarvan te leren;

- een aantrekkelijke en groene Waalkade;

- een doorgaande wandelroute vanuit de wetlands en stad over de Bernardsluis naar Neder-Betuwe;

- verdere ontwikkeling van een wielerbaan aan de locatie Schaarsdijkseweg.