De fractie van GroenLinks Tiel heeft tijdens de raadsvergadering op 15 februari een motie kinderpardon ingediend. De motie vraagt aan het College van B&W om bij de minister voor Immigratie & Asiel aan te dringen op een oplossing voor deze groep kinderen, bij voorkeur conform de wortelingswet van de PvdA/ChristenUnie.

Overigens heeft de 2e Kamer deze initiatiefwet niet aangenomen. Reden te meer om bij de minister te pleiten voor een beter, humaner asielbeleid.
Met steun van CU, CDA, D’66, PvdA, PvdB, 1 lid van de VVD en 2 leden van ProTiel is de motie aangenomen.
Tiel is daarmee één van de inmiddels ca. 30 gemeenten die zich achter deze motie schaart. In een groot aantal gemeenteraden komt de motie nog in stemming.
Met de motie vraagt GroenLinks aan het College om bij minister Leers aan te dringen op een kinderpardon. Of de oorzaak nu trage procedures zijn, een overdaad aan beroepsmogelijkheden of volgens sommigen zelfs een te ruimhartig asielbeleid, feit is dat deze kinderen niet hebben gevraagd om de situatie waar ze in verkeren. Deze situatie doet zich nu eenmaal voor, en de enige humane oplossing is een kinderpardon. Het betreft ook kinderen in Tiel.
De motie is onderdeel van een veel breder landelijk initiatief en is bedoeld als ondersteuning van een initiatiefwet van de PvdA en de ChristenUnie. In deze initiatiefwet worden de voorwaarden voor het pardon benoemd.
Het kinderpardon moet gelden voor een groep van ongeveer 1000 – 2000 kinderen die al zo lang in Nederland zitten dat ze hier inmiddels volledig geworteld zijn. Het zou inhumaan zijn ze terug te sturen naar een land waarvan ze de taal niet spreken, waar ze niemand kennen en waar ze dus volkomen vreemden zijn.