Afgelopen woensdag (17 juni) de financiële stukken besproken in de gemeenteraad.
Veel economische crisis, weinig geld en nog minder visie hoe het anders kan. Nu is dat laatste ook lastig want hoe lokale ontwikkelingen een andere richting te geven als daar landelijk nauwelijks op wordt ingezet.
Niks is zo saai als blijven lopen over platgetreden paden. Er gaat geen stimulans vanuit, het prikkelt niet en leidt niet tot vernieuwing.

Daarbij ben ik redelijk tevreden over de inbreng van de fractie. Helder gemaakt dat ook Tiel toe is aan “het nieuwe ondernemen” ofwel de GREEN DEAL. Wethouder Gradissen noemde dit belangrijk omdat ondernemers vanwege de energiekosten nu meer dan ooit maatregelen willen treffen, die kosten omlaag brengen. Zo snijdt het mes aan twee kanten, nl. een betere financiële situatie voor bedrijven, minder CO2 uitstoot, minder gebruik van niet vernieuwbare energiebronnen en daarmee een betere leefbaarheid. Hierbij kan ook het typische VVD voorstel van OZB verlaging voor bedrijven positief werken mits dit geldt voor “groene ondernemers”.

 

Weer hebben Debby en ik aandacht gevraagd voor het jeugdbeleid. Concreet hebben we ideeën op tafel gelegd zoals wij daar invulling aan willen geven. Met onze inbreng is eingenlijk benoemd, dat er sinds de sluiting van “de Papesteeg” niet veel meer gedaan is en dat zowel de gemeenteraad als de wethouder hun verantwoordelijkheid moeten nemen om een breed jeugdbeleid op te stellen en – nog belangrijker – praktische invulling te geven. Dat geldt ook voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Ook hier moet helder worden wat ouders en kinderen kunnen verwachten. Het CJG is er voor hen en niet voor allerlei ludieke beleidsnota’s die blijven hangen in visie’s.

 

De stadsbus, door de het College van B&W geparkeerd als voorlopig uitstelbaar. Wij zijn van mening dat dit onterechte is. Er is provinciaal geld beschikbaar voor medefinanciering van die stadsbus. Er zijn volop redenen om de bus minimaal een kans te geven. De bus heeft een belangrijke functie voor de bereikbaarheid van de stad vanuit Passewaaij en verminderd daarmee de automobiliteit. Wel moet helder zijn of er gebruik gemaakt gaat worden van de stadsbus.

Wethouder Anker heeft toegezegd dat er in september a.s. een uitgebreid rapport is over haalbaarheid van de stadbus. Ik voeg daar nu ook nog aan toe, dat als deze bus op elektriciteit (en minmaal gas) rijdt Tiel helemaal verantwoord bezig is en zelfs een voorbeeld rol kan vervullen.

 

Onkruidbestrijding zonder de gifspuit te gebruiken, een GL punt dat al meerdere jaren op de agenda staat echter pas voor 50% gerealiseerd is. Ook nu weer door B&W weggezet als niet noodzakelijk en te duur. Kortzichtig want de aantasting van de bodem en oppervlakte water gaat gewoon door. Bovendien worden de landelijke normen alleen maar strenger en moet de gemeente op lange termijn toch naar alternatieven (heet water, borstelen)

Door wethouder Vermeulen is toegezegd dat hij z’n best gaat doen om geld te vinden zodat vanaf 2010 de alternatieve onkruid bestrijding vergroot wordt tot 75% van de openbare ruimte. Dit percentage is ook door ons voorgesteld.

 

De volledige bijdrage van de fractie is te lezen onder kopje achtergrond.