GroenLinks Tiel heeft tijdens de behandeling van de Perspectievennota op woensdag 20 juni een motie ingediend om de supermarkt openstelling op zondag te heroverwegen. Sinds de vaststelling van de winkeltijdenverordening in 2009 is het huidige systeem discutabel. Het zou goed zijn het beleid eens grondig te evalueren aldus fractievoorzitter Piet van Wijk. De PvdB, VVD, D'66 en ChristenUnie zagen hier ook het belang van in en steunen de motie.

De winkeltijdenwet biedt de gemeente de mogelijkheid om per 15.000 inwoners één supermarkt op zondag te openen. In Tiel mag de gemeente daarom aan twee supermarkten een ontheffing verlenen. Een lastig dilemma want de openstelling op zondag zorgt voor extra omzet. Meerdere supermarkten maakten daarom bezwaar tegen het keuzebeleid van de gemeente Tiel. Daarbij kregen de supermarkten punten op basis van spreiding over de stad, parkeergelegenheid en geen (verkeers)overlast. De Albert Heijn aan het Molenstraatje scoorde daarbij het beste en kreeg als eerste een vergunning. Later werd via een loting bepaald dat ook de Lidl op zondag zijn deuren mag openen.

Volgens GroenLinks is er bijna iedere zondag sprake van een intensieve parkeer- en verkeersbelasting bij de Albert Heijn. Zeker rond de openingstijd van 16.00uur is het dringen in het Molenstraatje. De vraag is daarmee of de Albert Heijn in de praktijk wel aan het vastgestelde beleid voldoet. Daarnaast is er volgens van Wijk door het grootte succes sprake van oneerlijke concurrentie. De gemeente zou daarom het huidige beleid eens grondig moeten evalueren en heroverwegen of een jaarlijks roulatiesysteem geen betere optie is. In veel andere gemeenten waaronder Culemborg draait dit roulatiesysteem met succes. Daar mag ieder jaar een andere supermarkt op zondag zijn winkel openen.