Vandaag presenteert GroenLinks Tiel het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Met het verkiezingsprogramma ‘Voor Verandering' slaat de partij een nieuwe koers in en staan drie pijlers centraal: er wordt gewerkt om de ongelijkheid in de stad terug te dringen, omdat afkomst en het opleidingsniveau van je ouders niet mag bepalen hoeveel kansen jongeren hebben. Met ons programma worden er wél stappen gezet richting een klimaatneutraal Tiel. Het rijksbeleid is ambitieus, maar de gemeente blijft tot op heden achter. Tot slot wordt op verschillende punten in het verkiezingsprogramma aandacht gevraagd voor medezeggenschap over de eigen buurt.

Lijsttrekker Ünal Sözen is erg blij met het programma: 'Wij willen veranderen. We gaan voor een radicaal sociale, groene en vrije stad. Er is weinig keuze voor de linkse kiezer in Tiel. We trekken dan ook heel bewust - naast de groene thema's - een aantal sociale thema's naar ons toe. De keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen is helder: Gaan we voor GroenLinks, of laten we het zo?'

In het programma staat een aantal vernieuwende voorstellen. Zo maakt GroenLinks een statement door te pleiten voor een volledig vuurwerkvrij Tiel in december en moeten nieuwbouwwoningen in Tiel vanaf dit jaar al volledig energieneutraal gebouwd worden. Ook wordt er een makelaar aangesteld die vrijwillige initiatieven in de buurt op weg helpt. Burgrparticipatie gaat dan ook volledig op de schop. Het moet onstaat vanuit de buurt en niet vanuit het gemeentehuis.

Bestuurslid Rob Kerkmeester is vooral trots op het programma zoals het er nu ligt. 'Vanuit een ivoren toren besturen is niet meer van deze tijd. We gaan het de komende jaren anders doen. Er wordt niet meer óver Tielenaren gesproken, maar mét hen.'

Voor dit verkiezingsprogramma heeft GroenLinks verschillende bijeenkomsten georganiseerd en gesprekken gevoerd met verschillende Tielenaren. Er ligt nu een verkiezingsprogramma, maar ook de komende zal GroenLinks beleid maken mét Tielenaren in de vorm van peilingen, kennissessies en klankbordbijeenkomsten. 'Er ligt een schat aan expertise voor het grijpen, maar dan moet je als politiek of gemeente wel willen luisteren,' aldus Kaja Sariwating, die naast Rolvo Manuhutu nieuw is in de Tielse fractie.

Het concept-verkiezingsprogramma is begin januari gepresenteerd. De deadline om amendementen in te dienen is inmiddels verstreken. De amendementen zijn gepubliceerd in een pre-advies en na stemming verwerkt in het uiteindelijke verkiezingsprogramma.