Voorzitter, College, Raad,

Het schip met zure appelen komt het eraan, voortgedreven door een rechtse wind. Ik doel dan niet op de bezuinigingen. Wel op het feit dat de gemiddelde mening in het land is dat armoe een vorm van eigen falen is en onwetendheid een vorm van luiheid. Nederland op plaats 7 van beste landen om te wonen maar gelijkertijd ook in de top 10 van meest ontevreden inwoners. Gelukkig zijn er nog geen aanwijzingen dat het Tielse gemeentebestuur voortgedreven wordt door die rechtse wind. Met nieuwe bezuinigingen voor de deur blijft het wel opletten.

Bezuinigingen betekent door de zure appel heenbijten. Tekorten vragen om bezuinigingen en keuzes. De Raad is verantwoordelijk maar heeft te weinig inzicht in onderliggende gegevens en in de gevolgen voor de samenleving. Keuzes moeten voorgelegd worden in scenario’s zodat er echt wat te kiezen valt. Daarmee wordt ook voor inwoners duidelijk welke keuzes er zijn. (motie PvdA)

Bij het voorstel om allerlei reserves op te heffen, zijn de “majeure projecten” vergeten. Uit dit “oogappel” potje van het College worden nuttige zaken bekostigd maar het voldoet niet (meer) aan het doel nl. inzetten voor en snel inspelen op ontwikkelingen van grote (bouw) projecten. Op dit punten dienen wij het volgende amendement in: voorlezen amendement

College, een blozende appel heeft geen botox nodig. U heeft oud beleid opgetuigd tot iets wat nieuw lijkt maar het niet is. Ik noem wijkgericht werken: “de gemeente wil de verantwoordelijkheid van de inwoners versterken door middel van wijkschouwen en het verstrekken van wijkbudgetten”. Is dit nieuw? Of is het de bedoeling van het College om de wijkbudgetten te laten beheren door de wijk zelf. Of om een advies- en budgetrecht is voor de wijk- of buurtvereniging in stellen? In de 2e voortgangsrapportage betrekt u inwoners actief bij de gemeente door een zgn. 213a onderzoek. GL heeft niet het idee noch de illusie dat dit de inwonersbetrokkenheid vergroot. U verkoopt hier appels voor citroenen.

Daar waar wel beleid gemaakt kan worden missen we de toekomst discussie, Tiel op de Kaart. Wat voor stad willen we zijn? Wat hebben we EN wat missen we? Flipje is uit zijn as herrezen en wordt gereanimeerd. Er is echter zoveel meer mogelijk aan voorbeeldprojecten (en dan bedoel ik niet de Klimaatdijk) op het gebied van duurzame energie, fietstoerisme, Waalfront en stationsomgeving. Durf te ontwikkelen met visie en lef.

De a.s. wielerbaan aan de Schaarsdijkseweg kan ook een voorbeeldproject zijn maar dan wel met een baan waarop ook geschaatst kan worden. College, is er bij de ontwikkeling van de wielerbaan aan de Schaarsdijkseweg rekening gehouden met het dubbel gebruik als natuurijsbaan?

Tiel moet op de spoorkaart blijven. Nog enkele jaren en dan wordt Tiel met de trein klemgezet tussen Geldermalsen en Elst. Knippen in Elst en in volgepakte Sprinters naar Geldermalsen waar het HFS voorrang krijgt. De inzet van de wethouder ligt vooral in Elst. De andere kant op moet de urgentie nog doordringen. Als het zo doorgaat zijn die extra stationsfietsenstallingen niet meer nodig omdat aansluitingen en bereikbaarheid slecht zijn en er een andere vervoerskeuze gemaakt gaat worden

College, bent u een lichtend voorbeeld voor de Tielse samenleving? In de “nacht van de nacht” in ieder geval wel want het licht bleef aan. In tegenstelling tot voorgaande jaren bleef alles bij het oude en waren alle gemeentelijke gebouwen als ook de kerktorens in Tiel verlicht. Blijkbaar is dit voor u nieuw beleid. Wij noemen het teleurstellend.

Ondanks goede intenties zoals vorig jaar vastgelegd in o.a de klimaatnota zij wij er niet gerust op dat de doelstellingen gerealiseerd gaan worden. College hoe staat het ermee? Kunnen we in 2011 verwachten dat de auto’s van de dienst Realisatie en Uitvoering op gas rijden? Wat kunnen we verwachten op dit gebied bij nieuwbouw projecten als de WestluidensePoort?

In de discussie over taken van de politie is jeugd een van de bekende onderwerpen. Alsof jeugd gelijk is aan overlast. College de evaluatie van het jeugdbeleid moet nog volgen toch lijkt het erop dat ook Tiel geïnfecteerd is door Veiligheidsvirus dat over Nederland waait. Voor GL geldt dat die ene rotte appel in de mand hard aangepakt moet worden, hard waar het moet maar zacht waar het kan. Je hoeft niet naar repressieve middelen te grijpen, als je problemen ook anders kunt oplossen. Zoals GL al heeft aangegeven bij de bespreking van de programmarekening 2009, er is geld voor.
De invoering van het CJG is ook zo’n onderwerp waar steeds over gepraat wordt maar inhoudelijk vaag blijft. College, waar staan we en wat wordt het? Hoe houden we dit in de toekomst betaalbaar? Dat is zeker ook een vraag nu u blijkbaar toch gekozen voor een apart CJG gebouw.

College, met alleen een appel en een ei kun je geen appeltaart bakken. Zo is het ook met de Brede School. Hoe staat die ervoor in Tiel? Niet zo geweldig. De Brede School in Tiel-west is er snel gekomen. Eigen initiatief van de school is daarbij effectiever dan het moeizame proces in Tiel-oost. Want wethouder wat is er nu eigenlijk nog over van het Brede School concept? Een beetje Regenboog, een beetje Oosthonk en tja, welke faciliteiten zijn er dan nog voor de twee andere scholen? In dit verband is ook de nieuwbouw voor de PWA centrum interessant? Is overigens overwogen om die nieuwbouw te realiseren op aanpalende terreinen? Dit betekent nl. meer ruimte voor de school en een ruimtelijke impuls voor deze hoek van Tiel.

GL heeft zorgen over de ronduit asociale ideeën en plannen van het nieuwe kabinet om 'te gaan snoeien om te groeien' in de Wsw. De grote aantallen Wswers en WAjongers moeten blijkbaar gewoon aan het werk. Welk werk? Bij een bedrijf geldt alleen rendement. Deze mensen definitief afschrijven met een bijstandsuitkering is blijkbaar een rechtse hobby. (Hoe denkt het college hier in de toekomst regie op te voeren?)

Voor de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente zijn geen financiële middelen en ambtelijke capaciteit. GL heeft niet de indruk dat het College zich hier zorgen overmaakt en initiatieven neemt om de risico’s hiervan pro-actief te benaderen.

Voor komende jaren wordt een tekort wordt verwacht op WWB (bijstand), Participatiebudget en Wmo. Dit laatste is wat GL betreft reden om de WMO reserve niet op te heffen. Een appeltje voor de dorst zou je kunnen zeggen. Daarom dienen wij het volgende amendement in: voorlezen amendement

Tot slot
Onder het motto “er komt een schip met zure appelen aan” heeft GL inwoners gevraagd waar zij wel en niet op willen bezuinigen. Vaak bleek het lastig om dit specifiek voor Tiel te benoemen. Niet bezuinigen op de zorg werd vaak genoemd evenals jeugdvoorzieningen, speelgelegenheden en wegenonderhoud. Zaken om rekening mee te houden bij de a.s. bezuinigen, het WMO amendement past daar goed bij.

Overigens, voor sommige Tielenaren mag er wel bezuinigd worden op ………groen in de gemeente.